Първите две … Impulse Growth на BEAM пазара

От създаването си преди две години, екипът на Impulse Growth подкрепя бързорастящите иновативни компании от портфолиото си, а техният впечатляващ растеж носи доходност за над 640 инвеститори в платформата. Приходите на растящите иновативни компании от портфолиото растат средно с 38% на година, а на стартъпите – със 124%.

Успехите на компаниите са много и варират от продуктови иновации, които интегрират ChatGPT в работата с големи масиви данни, до достигане на клиентска база от 2 млн. домакинства за продукти за “умен дом” или 3.5 млн. домакинства за оптичен интернет в Индия. Компаниите предлагат решения за големи групи потребители в пазарни дялове с голям растеж. Заедно, те изграждат гръбнака на съвременната икономика, базирана на иновации и висока добавена стойност. 

Impulse Growth е дружество, учредено през 2021 г. от Impetus Capital, създадено от професионалистите в сферата на дяловите инвестиции и капиталовия пазар Николай Мартинов и Виктор Манев.

Мисията на дружеството е да популяризира дяловото инвестиране в растящи компании в България – 70% от инвестициите са насочени към иновативни бързорастящи компании, а 30% – в растящи дивидентски компании. 

Портфолиото на Impulse Growth в средата на 2023 г. се състои в инвеститиции в иновативни бързорастящи компании чрез инструментите за инвестиране в дялове в компании ИмВенчър I (4.7% от портфолиото) и ИмВенчър II (74.6%), както и дялове в растящи дивидентски компании, търгувани на БФБ (20.6 %). Impulse Growth планира да включи в портфолиото си и растящи дивидентски компании, които не се предлагат на БФБ.

ИмВенчър I и II имат инвестиции в над 20 растящи, иновативни компании, част от които са с параметрите “син океан.”  За тези компании ще разкажем повече в следващите редове, като портфейл на Impulse Growth.

Обикновените акции клас „А“, издадени от Impulse Growth, са регистрирани за търговия на пазара на растеж на малки и средни предприятия „BEAM“, организиран от Българска фондова борса АД (БФБ). Impulse Growth  е едно от най-ликвидните дружества на българския капиталов пазар. Близо 57% от акциите на дружеството са изтъргувани повторно в последните две години на борсата. За сравнение в същия период този процент при една от най-големите компании, търгувани на Българска фондова борса, Софарма е 14%.

Общите приходи на компаниите, които са част от портфолиото на Impulse Growth са нараснали 3,3 пъти в последните 5 години. Общият годишен ръст на приходите на компаниите, част от портфолиото на Impulse Growth, за 2022 г. е 27%. Според данни от края на Q1 2023 г., растящите иновативни компании растат средно с 38% на година, а стартъпите – със 124%. Средният ръст за последните 12 месеца на дивидентските компании в портфолиото е 14%.

В Impulse Growth до момента са инвестирани 6 млн. лева, от над 640 инвеститори, а общите приходи на портфолиото ѝ за 2022 г. са 1 355 млн. лева. 

В периода от началото на 2018 г. до края на 2022 г. оценката на един от инструментите на IMPЕTUS Capital и Impulse Growth – ИмВенчър I постига 4 пъти по-бърз растеж от инфлацията, въпреки резкият ѝ скок в последната година. Общо 132% е нетното нарастване на активите в инструмента за този период.

В за същия период средната доходност на универсалните пенсионни фондове е едва 4% за пет години общо. Българските договорни фондове, които са на печалба за последните 10 години, са донесли на инвеститорите си малко над 2.3 % доходност на годишна база. За сравнение натрупаната инфлация в България за последните 5 години е 34,1% или около 6 % годишно.

„Картината е показателна за предпочитанията на инвеститорите в последните 10 години. Те са вложили средства, които искат да бъдат управлявани при минимален риск. При тези условия доходността, която могат да очакват е ще е ниска и по-малка от инфлацията“, коментира Николай Мартинов. „Инвестиционната стратегия на Impulse Growth предлага диферсифициран риск и многократно по-висока доходност, която се създава от вложенията в над 20 иновативни компании с растящи двуцифрено приходи“, добави той.

През 2022 г.,  Impulse Growth увеличи инвестициите си в някои от компаниите от портфолиото си – Excitel (100 хил. евро) чрез ИмВенчър II,, Boleron (100 хил. евро) чрез ИмВенчър II, и PROMOTO (100 хил. евро) чрез ИмВенчър II, и BIODIT (28 829 акции при увеличението на капитала на компанията) чрез ИмВенчър I.

Компаниите от портфолиото на Impulse Growth 

Създателите на Impulse Growth очакват стойността на три от позициите в портфолиото на платформата да се увеличат между 5 и 20 пъти до 2030 г. „Постигането на стратегическите цели до 2030 г. на само три от компаниите в нашето портфолио – Shelly Group (бивша Allterco), DISCORDIA и Excitel, може да увеличи двойно стойността на активите на Impulse Growth“, убеден е Николай Мартинов. 

Shelly Group (бивша Allterco)

Allterco, която наскоро се преименува на Shelly Group с оглед на разпознаемостта на продуктите си за “интернет на нещата” (IoT) “Shelly”, цели пазарна капитализация от 1 млрд. евро преди 2030 г., DISCORDIA планира да достигне до 1 млрд. евро приходи през 2030 г., а Excitel има за цел да бъде следващия еднорог в Индия и да достигне до 20 млн. домакинства. Резултатите на трите компании през 2022 г. и оценките на анализаторите показват, че целите им са напълно постижими.

Shelly Group (бивша Allterco) успя да надскочи собствената си прогноза за финансовите резултати през 2022 г. Приходите на компанията нараснаха с 54% до над 93 млн. лв. при чиста печалба от 17.4 млн. лв.

През май Shelly Group (бивша Allterco) обяви 60% ръст на приходите за първото тримесечие на 2023 г., което е добра индикация за постигането на целта ѝ 200 млн. евро годишни приходи до 2026 г. По данни на компанията, “smart home” (умен дом)  продуктите ѝ се използват от над 2 млн. домакинства, а часовниците MyKi – от над 6 млн. потребители.

DISCORDIA

IMPETUS Capital инвестира в DISCORDIA, когато автопаркът ѝ наброява 230 камиона. В момента DISCORDIA разполага с 1400 товарни композиции, а до края на 2023 г. те трябва да са 1800.

Приходите от продажби за Q1 2023 г. растат с 30% на годишна база, а ръстът за цялата 2022 г. е над 50% спрямо 2021 г. Компанията инвестира в привличането и обучението на квалифицирани служители, в подкрепа на целта си да бъде най-голям работодател в България до 2030 г. 

„DISCORDIA постига забележителни резултати благодарение на силния си управленски
екип, който цели висока ефективност и поддържането на иновативен за индустрията
бизнес модел на ниски капиталови инвестиции и прилагане на широк спектър от
съвременни информационни технологии“, коментира Николай Мартинов.

Excitel

Excitel се разраства изключително бързо на втория в света интернет пазар – индийският пазар. За 6 години мрежата на компанията покрива 3,5 млн. домакинства. За сравнение–индийският телеком Airtel, който има огромна пазарна капитализация, покрива 2,2 милиона.

Excitel се гордее и с високото ниво на задържане на клиенти–80% в сравнение със 70% средно за индустрията. За следващите пет години, Excitel си поставя високи цели и се стреми да постигне статута на “компания-еднорог”, с многократен ръст на приходите и оперативната печалба.

След като набра 10 млн. долара през 2022г., компанията започва нов рунд, за 50 млн. долара, които да финансират навлизането ѝ в още 50 индийски градове до 2027 г. Очаква се и новата пазарна оценка на Excitel, която в момента е около 250 млн. долара. 

Добри новини се очакват и от други компании, част от портфолиото на Impulse Growth. Storied Data, която въвежда иновации при публикуването на данни, привлече ново финансиране при над два пъти по-висока оценка на компанията от тази, при която е инвестирано по време на миналогодишния рунд.

SoCyber приключват нов рунд на финансиране при значително по-високи оценки. Компанията е разработила специализирана платформа “Kikimora.io” за управление на проблемите в сигурността, централизираща цялата информация за уязвимите системи на клиента. С привлеченото финансиране, SoCyber ще финансира пазарната реализация на платформата и цялостния си растеж. 

Компанията за биохрани Smart Organic придоби няколко дружества и в момента изгражда нови производствени мощности в “Божурище” с инвестиция от 8 милиона лева. Smart Organic ще инвестира и минимум 6 милиона лева в нови машини. За 2022 г. приходите на “Смарт органик” растат с 17% на годишна база и достигат 53,15 милиона лева. Продажбите от началото на 2023 растат с 40%. Продуктите ѝ, сред които добре познатите серия от барове със суперхрани Roo’bar, се предлагат в повече от 60 държави. 

След като затвори рунд от 1,7 млн. евро и получи дългова линия от 30 млн. евро, финтех компанията Tapline скоро ще отвори нов рунд, като вече има заявен интерес от няколко европейски инвеститора. Компанията продължава да разраства дейността си в Германия и Чехия и да печели нови клиенти.

След като получи финансиране от 2,1 млн. евро през третото тримесечие на 2022 г., Boleron работи усилено за разширяване на клиентската си база и навлизане на нови пазари. Компанията постигна 85% ръст в премийните си приходи за 2022 г. спрямо предходната година. Една от най-новите компании в портфолиото на Impulse Growth Re:Benefit постигна над 750% ръст на приходите си през 2022 г. 

Друга растяща компания от портфолиото на Impulse Growth, BioSeek, е една от първите в България, които успешно интегрират ChatGPT в своя продукт. Компанията използва ChatGPT при работата с големи масиви данни на своето решение ZmeiTech. До края на 2023 г., BioSeek планира приходи над 1 млн. лева, от които 30% брутна печалба. 

Една от основните цели на Impulse Growth е развитието на българския капиталов пазар и привличането на нови инвеститори. Затова създателите на платформата предприемат различни инициативи за популяризиране на дяловото инвестиране и капиталовите пазари. Последната инициатива на Impulse Growth e създаването на индекс на иновативните технологични компании, търгувани на Българска фондова борса – IMPTECH

Към момента индексът включва 7 компании – Shelly Group (бивша Allterco), Dronamics, Бианор Холдинг, Телелинк Бизнес Сървисиз, Сирма Груп, BIODIT и  Sin Cars. Те са представени с равни тегла в индекса. Данните от IMPTECH показват, че ако даден инвеститор е вложил през януари 2021 г. равни средства в тези 7 компании, за две години ще е постигнал 250% доходност. Тази доходност e значително по-висока от инфлацията и традиционните типове инвестиции, и е пет пъти над ръста на основните индекси на БФБ–SOFIX и BGTR30 за същия период. 

Любопитен факт е, че индексът IMPTECH е създаден и визуализиран с продукта на Storied Data за изключително кратко време, което доказва неговия потенциал и приложимостта му в практически всяка индустрия. Продуктът на Storied Data заменя познатия до момента pdf документ и го превръща в интерактивен формат, който не само визуализира големи масиви от данни на една страница, но и ги прави лесни за споделяне и разбиране от крайните потребители. Индексът може да бъде проследен на страницата на Impulse Growth на адрес https://www.impulsegrowth.eu/imptech/.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Абонирай се и научи пръв за най-новите ни услуги

Tapline е немска онлайн платформа, която позволява на SaaS компаниите да търгуват своите бъдещи печалби срещу авансово и не-конвертируемо финансиране т.е. компаниите не трябват отстъпват дялове и акции в дружествата си, за да разширят бизнеса си.

Tapline решава значим и болезнен проблем за растящите компании. Тя ги финансира в критичния период между рундовете на финансиране. Това им позволява да запазят и дори да ускорят растежа до получаване на следващото дялово финансиране, като обезпечават сделката само с обичайно повтарящите се приходи. 

Среден годишен ръст:

...% / за последните 5 години

Цена на акция през 2018 г.:

лв.

Цена на акция през 2022 г.:

лв.

Прогнозна цена на акция до 2030г.:

лв.

А4Е разработва онлайн платформа, която подпомага вземането на бизнес решения на база автоматизиран анализ на исторически и прогнозни данни. Намира приложение в търговията, финансовия и застрахователен сектор, а сред най-големите клиенти на компанията са Coca-Cola, Credissimo, сладкарници Неделя, Rocando и др.

Среден годишен ръст:

...% / за последните 5 години

Цена на акция през 2018 г.:

лв.

Цена на акция през 2022 г.:

лв.

Прогнозна цена на акция до 2030г.:

лв.

Browswave предоставя инструменти за търговско и бизнес разузнаване (sales and business intelligence) на абонаментен принцип, използвани както от търговските вериги за електроника, така и от доставчиците им. Сред клиентите на компанията са А1, АSUS Balkans, MediaMarkt, ACER, Beko, Kyocera, Sony, HP.

Среден годишен ръст:

...% / за последните 5 години

Цена на акция през 2018 г.:

лв.

Цена на акция през 2022 г.:

лв.

Прогнозна цена на акция до 2030г.:

лв.

Hydrogenera, позната до началото на 2023г. под бранда Green Innovation, e българска компания, която специализирана в разработването и внедряването на иновативни технологии за производство на водород. Компанията е и първият производител на електролизьори в Източна и Централна Европа.

Успешно реализирани проекти:

82 в три държави

Общ рунд на финансиране затворен от началото на 2023 г.:

2 млн. евро

“Телематик Интерактив България” (Telematic) е компания, чийто бизнес е в онлайн гемблинг индустрия. Притежава една от най-големите платформи за онлайн казино в България – palmsbet.com. 

През март 2002 г. компанията e листната на Българска фондова борса и става първата публична българска компания от игралната (гемблинг) индустрия. 

Приходите от дейността за деветмесечието на 2022 г. на Групата на „Телематик Интерактив България“ АД са на стойност 74.5 млн. лв., което представлява ръст от над 37% в сравнение с консолидираните приходи от дейността за същия период 2021 г. Амбицията на мажоритарните собственици на компанията е до 2025 г. тя да е сред десетте най-големи играча в онлайн гемблинг индустрията в Европа, а до 2030 г. – в целия свят. 

Ръст в приходите за 1 година:

над 37% за деветмесечието на 2022 г. в сравнение с консолидираните приходи от дейността за същия период 2021 г.

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (Telelink) е център за иновации, който дава възможност на хората и организациите да ползват новите технологии и да изследват пълния си потенциал в дигиталния свят. Фокусът на компанията е върху системната интеграция, информационната сигурност, облачните решения и свързаността. 

Цена на акция през 2019 г.:

7.60 лв.

Цена на акция през септември 2020 г.:

11.10 лв.

Цена на акция през юни 2021 г.:

13.50 лв.

Дивидент за разпределяне между акционерите през 2022 г.:

10 125 000 лв.

“Смарт Органик” АД (Smart Organic) е основана през 2009 г. и днес е един от водещите производители и дистрибутори на био храни в Европа. Чрез мрежата от дистрибутори и търговци на дребно на компанията, продуктите ѝ се предлагат в над 60 страни по света. 

Собственост на групата са веригата био магазини „Зелен“, заедно с онлайн магазина zelen.bg и 25% от българския производител на лютиви сосове Chilli Hills Farms. Компанията има собствена фабрика, която се простира на площ от повече от 6000 кв. м. Някои от най-известните ѝ брандове за Roo’Bar, Dragon Superfoods, Bett’r, Kookie Cat и др. 

През 2022г компанията придобива мажоритарен дял в „Сантулита“ ООД, водещ производител на смути под марката Frudada и на компанията „Биопак“ ООД – ключов доставчик на биоопаковки и чаши, с разработена мрежа и фокус в ХоРеКа дистрибуцията.

Среден годишен оборот:

над 30 млн. лв.

Пазарана стойност към края на 2021 г.:

близо 200 млн. лева

Българска фондова борса АД е публично дружество, лицензирано от Държавната комисия по ценни книжа за извършване на дейност като фондова борса от 1997г. и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната. 

Отчетът за третото тримесечие на 2022 г. на БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД показва ръст на финансовите приходи до 7 825 000 лв. спрямо 5 256 000 лв. за същия период на 2021 г. и ръст на печалбата преди лихви и данъци от 7 197 000 лв. спрямо 4 653 000 лв. трето тримесечие на 2021 г.

Дружеството редовно разпределя дивидент сред акционерите си.

Финансови приходи за трето тримесечие на 2021 г.:

5 256 000 лв.

Финансови приходи за трето тримесечие на 2022 г.:

7 825 000 лв.

Ръст на печалбата преди лихви и данъци за 1 година:

54.5% през 2022 г. спрямо 2021 г.

Козметичната компания Noesis е една от най-новите компании в портфолиото с и иновативни и бързорастящи компании на IMPETUS Capital и платформата за непрофесионални инвеститори Impulse Growth.

Noesis е козметичен стартъп, базиран в Пловдив. Компанията притежава собствена производствена база на площ от 850 кв.м. Основната дейност на дружеството е свързана с разработка и производство на козметика за частни линии на компании, включително за Lidl, Kaufland Metro, DM и стартиращи бизнеси в Европа, но основен приоритет за компанията е развиването на различни продуктови иновации свързани с опазването на околната среда.

Среден годишен ръст:

73% / за последните 5 години

Цена на акция през 2015 г.

1.45 лв.

Цена на акция през 2022 г.

17 лв.

Прогнозна цена на акция 2030 г.

55 лв.

Re:Benefit е софтуерна платформа за управление на служебни придобивки, предназначена за бизнес клиенти. Платформата предоставя възможност за гъвкави и иновативни допълнителни придобивки за служителите в компаниите, позволявайки работодателите да оптимизират разходите си, администрирането на услугата и да дадат възможност на всеки служител да избере придобивки, които отговарят най-добре на нуждите му, с което се повишава и лоялността към компанията – работодател.

Брой потребители за по-малко от 2 години:

10 000 към октомври 2022 г.

Планиран брой потребители до края на 2023 г.:

30 000

Онлайн платформата Promoto, проект на Обединени търговски обекти АД, помага на магазини, заведения и офиси да се свързват директно с производители и дистрибутори на бързооборотни стоки и да им изпращат поръчките си онлайн.  Към 2022 г. платформата поддържа над 30 000 вида стоки и база от 40 различни производителя. Регистрираните потребители са над 2 600 търговски обекта.

Среден годишен ръст на GMV:

56% за периода 2020 - 2022 г.

Ръст в продажбите през 2021 г.

71% спрямо 2020 г.

Прогнозни GMV на компанията за 2022 г.:

22 млн. лв.

SoCyber е компания, специализирана в областта на киберзащитата и онлайн сигурността. Компанията обслужва клиенти в във финансовия и банков сектор, здравеопазване, доставчици на критична инфраструктура в енергетиката, публичен сектор и други, обработващи поверителни данни.

Ръст в приходите от продажби:

146% за деветмесечието на 2022 г. спрямо същия период през 2021 г.

Приходи през 2020 г.:

413 000 лв.

Приходи през 2021 г.:

616 000 лв.

Приходи през 2022 г.:

1 130 000 лв.

BioSeek е стартъп, разработващ алгоритми за семантично търсене в областта на биологичните науки, фармацията, козметичната индустрия и индустрията за торове. Компанията разработва спциализирана онлайн търсачка, онлайн маркетплейс и единна библиотека за програмни кодове. Притежава платформите Sanat.io, Herbal and Natural Medicine и Bioseek.eu.

Приходи от продажби за деветмесечието на 2021 г.

107 хил. лв.

Приходи от продажби за деветмесечието на 2022 г.

374 хил. лв.

Онлайн Среща с Инвеститорите

На 23 февруари 2023 г. (четвъртък) от 17.00 часа ИмПулс I организира онлайн среща с инвеститорите за представяне на резултатите и дейността на платформата през Q4 2022.

Кои са акцентите?

  • 20 иновативни растящи и дивидентски компании в портфолиото на Impulse Growth
  • 4 нови компании през Q4 2022 – Re:benefit, NOESIS, Tapline и Green Innovation (Hydrogenera)
  • Потенциалът на портфолиото до 2030 г.
  • Основателите на IMPETUS Capital и създатели на Impulse Growth Николай Мартинов и Виктор Манев за очакванията и плановете за развитие през 2023 г.
  • Гости Петър Груев,съосновател на Tapline и Драгомир Иванов основател на Green Innovation (Hydrogenera) – две от новите компании в портфолиото на Impulse Growth

Очакваме ви!

Платформата Impulse Growth е маркетингов продукт, не представлява и не предоставя препоръка за инвестиране, нито правен, финансов, бизнес или данъчен съвет. Преди да инвестирате в дялови инструменти, включително в акции на ИмПулс I, следва да направите собствена преценка доколко тази инвестиция е подходяща за Вас, включително чрез независима проверка и оценка на финансовото състояние и дейността на съответната компания, в това число като се обърнете към съответен правен, финансов, данъчен и/или инвестиционен консултант.

Инвестицията в какъвто и да било инструмент крие рискове от загуби, включително риск от загуба на цялата инвестиция. Преди да вземете решение за инвестиране, трябва да се запознаете подробно с рисковете, свързани със съответния инструмент. Не съществува никаква сигурност по отношение на бъдещото развитие на която и да било инвестиция, включително такава в акции на ИмПулс I, и няма гаранция за реализирането на печалби. Всякакви изявления за очаквани резултати са прогнозни по характер и не са гаранция за постигане на тези резултати. Доходността от всяка инвестиция зависи от множество фактори, които са обект на различни рискове.

Представянето на платформата Impulse Growth не представлява, нито е част от публично предлагане, включително на акциите на ИмПулс I, които са били предмет на публично предлагане и към момента са допуснати до търговия на организирания от Българска фондова борса ВЕАМ пазар, на който всеки инвеститор може да закупи акции от съответни продаващи инвеститори, като екипът зад платформата Impulse Growth не участва във и не влияе върху предлагането на акциите на вторичния пазар.

Спестовен план за физическо лице

Ние Ви предлагаме възможността да инвестирате регулярно малки суми под формата на спестовен план. Минималната сума за инвестиция е 200 лв. Срещу парите си получавате акции от прецизно подбран портфейл на иновативни български компании, с потенциал за растеж. Целевата средна годишна доходност на инвестицията при минимален хоризонт 5 години е 20%. При избор на спестовен план парите Ви са допълнително защитени от dollar-cost-averaging стратегията. Можете да следите състоянието на инвестицията Ви всеки ден.

Изпратете ни запитване и ние ще се свържем с Вас.

allterco-logo

Allterco e холдинг, който включва 8 дружества, които са профилирани в сферите на Интернет на нещата и телекомуникациите. Компанията създава иновации чрез проектирането, производството и разпространението на висококачествени IoT продукти, най-популярните от които, са линията Shelly за домашна автоматизация, детските смарт часовници MyKi, тракерите MyKi и серията за лична грижа MyKi Care. 

След 5 години работа Allterco стана вторият бранд в Германия за IoT устройства. Средният годишен ръст на приходите на компанията за последните 5 години е 73%, а целта й е да достигне пазарна капитализация от 1 млрд. евро.

Екипът зад Impulse Growth инвестира в Allterco за пръв път през 2015 година, когато цената на акция на компанията е 1.45 лв. Днес, 7 години по-късно, продажната ѝ цена е 17 лв. и по прогнозни данни ще достигне до 55 лв. до края на десетилетието.

 

Среден годишен ръст:

73% / за последните 5 години

Цена на акция през 2015 г.

1.45 лв.

Цена на акция през 2022 г.

17 лв.

Прогнозна цена на акция 2030 г.

55 лв.

Storied Data е съоснован от българи стартъп, който визуализира големи масиви данни в достъпен интерактивен формат, който позволява лесното споделяне до крайни ползватели. Тяхната платформа се стреми да замени pdf формата, а данните, които преформатират, са цифри, текст и снимки. Основните им клиенти са от Западна Европа и САЩ. Като първите от тях са представители на финансовата индустрия и публикуват икономическа информация, която се разпространява на 2 500 банки в Европа. Основната идея на платформата на Storied Data е да консолидира цялата огромна информация във формат една страница.

Storied Data е една от най-новите компании в портфолиото на Impulse Growth. 

Среден годишен ръст:

...% / за последните 5 години

Цена на акция през 2018 г.:

лв.

Цена на акция през 2022 г.:

лв.

Прогнозна цена на акция до 2030г.:

лв.

BIODIT е водеща високотехнологична компания, която специализира в разработката и производството на системи за сигурност, контрол на достъп и работно време, базирани на биометрична идентификация. Иновативните й системи, обединяват най-съвременните технологии за идентификация и удостоверяване на самоличност чрез разпознаване на пръстови отпечатъци. Нейна е разработката на първата в света безжична биометрична система за заключване – WBLS® (Wireless Biometric Locking System), която не изисква окабеляване, предварително инсталиране, строителство или ремонтни дейности. Продуктите на BioDit се използват за достъп до производства, хотелски стаи, офиси, бизнес центрове, болници, конферентни зали, фитнес салони, гаражи, автомобили и др. В началото 2021 г. е първата компания, която излиза чрез първичнo публично предлане на пазар BEAM на БФБ. През 2022 г. компанията успешно осъществи и увеличаване на капитала си с близо 1,7 млн. лв. Приходите на компанията за първото полугодие на 2022 г. са 5 пъти по-високи от същия период на 2021 г.

Екипът зад Impulse Growth инвестира в BioDit през 2018 година, когато цената на акция на компанията е 1 лв. Днес, 4 години по-късно, продажната ѝ цена е почти двойна.

Среден годишен ръст:

49% за последните 2 години

Цена на акция през 2015 г.

1.00 лв.

Цена на акция през 2022 г.

1.80 лв.

Общо набрани средства:

6 млн. лв.

boleron-logo

Boleron е оператор на софтуерна платформа за дигитално застраховане, използвана от лицензирания застрахователен брокер „Болерон Консултинг“ EООД. Застрахователната платформа е специално създадена за закупуване и управление на застрахователни продукти през Интернет и мобилни телефони от крайни потребители.

Стратегическата цел на компанията е да стане лидер в дигиталното застраховане в Източна Европа, като внедрява нови технологии и навлиза на нови пазари. “Болерон”, която е на пазара от началото на 2020 г., очаква ръст от 300% през 2022 г. спрямо 2021 г. През септември 2022 г. компанията привлече 4.2 млн. лева в третия си инвестиционен рунд, с което общата инвестиция в платформата стига 8 млн. лева.

Екипът зад Impulse Growth инвестира в Boleron през 2021 година, когато нивото на реализирани премийни приходи е под 200 000 лв. Днес, 1 година по-късно, компанията реализира близо 1 млн. лв. премийни приходи за полугодието и планира да завърши годината с 300% ръст спрямо 2021 г.

Среден годишен ръст:

220% / за последните 2 години

Реализирани премийни приходи 2021 г.

800 хил. лв.

Прогнозни премийни приходи за 2022 г.

2.4 млн. лв.

Общо набрани средства:

близо 8 млн. лв.

excitel-logo

Exitel е българска компания, основана в Индия и предлага широколентов интернет, като дава брандиране на по-малки доставчици в страната, които покриват изискванията на компанията за скорост. 

В момента Excitel има над 700 хил. потребители в Индия, като добавя по 100 хил. нови клиенти в рамките на шест до девет месеца. Служителите на компанията в Индия са около 2 400 човека. Excitel има план да бъде следващият еднорог в Индия, достигайки до поне 20 млн. домакинства.

Екипът зад Impulse Growth инвестира в Excitel за пръв път през 2018 година. Днес, 4 години по-късно,  стойността на компанията е двойна.

Среден годишен ръст:

29% за последните 3 години

Брой абонати през 2018 г.

200 хил.

Брой абонати през 2021 г.

над 643 хил.

Прогнознен брой абонати до 2030 г.

20 млн.

speedy-logo-black

Speedy e сред двете най-големи компании на пазара на куриерски услуги с пазарен дял от над 33%. Компанията има близо 600 офиса и автоматични пощенски станции, покриващи 100% от територията на България, като обслужва над 1 000 000 клиенти и над 37 500 000 пратки годишно.

Среден годишен ръст:

18% за последните 5 години

Цена на акция през 2016 г.

36.00 лв.

Цена на акция през 2022 г.

106.00 лв.

discordia-logo

Discordia е една от най-бързо развиващите се транспортни и логистични компании в Европа, която вече разполага с над 1 000 камиона собствен автопарк. Discordia предлага автомобилен, железопътен и контейнерен и въздушен транспорт на територията на цяла Европа, Азия и Америка. Компанията отбелязва ръст от над 35% средногодишно през последните 5 години, като внедрява редица иновнации и най-съвременните технологии в транспорта. Планът й е до края на десетилетието да е в топ 10 на най-големите логистични компании в Европа, а приходите й да са 1 млрд. евро.

Екипът зад Impulse Growth инвестира в Discordia за пръв път през 2016 година, когато цената на акция на компанията е 14.6 лв. Днес, 6 години по-късно, пазарни показатели сочат цена на акция от 111 лв.

Среден годишен ръст:

34% / за последните 5 години

Цена на акция през 2016 г.

14.60 лв.

Цена на акция през 2022 г.

111 лв. според пазарни показатели

Прогнозни приходи на компанията до 2030 г.

€ 1 млрд.