Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Първите две … Impulse Growth на BEAM пазара

От създаването си преди две години, екипът на Impulse Growth подкрепя бързорастящите иновативни компании от портфолиото си, а техният впечатляващ растеж носи доходност за над 640 инвеститори в платформата. Приходите на растящите иновативни компании от портфолиото растат средно с 38% на година, а на стартъпите – със 124%.

Успехите на компаниите са много и варират от продуктови иновации, които интегрират ChatGPT в работата с големи масиви данни, до достигане на клиентска база от 2 млн. домакинства за продукти за “умен дом” или 3.5 млн. домакинства за оптичен интернет в Индия. Компаниите предлагат решения за големи групи потребители в пазарни дялове с голям растеж. Заедно, те изграждат гръбнака на съвременната икономика, базирана на иновации и висока добавена стойност. 

Impulse Growth е дружество, учредено през 2021 г. от Impetus Capital, създадено от професионалистите в сферата на дяловите инвестиции и капиталовия пазар Николай Мартинов и Виктор Манев.

Мисията на дружеството е да популяризира дяловото инвестиране в растящи компании в България – 70% от инвестициите са насочени към иновативни бързорастящи компании, а 30% – в растящи дивидентски компании. 

Портфолиото на Impulse Growth в средата на 2023 г. се състои в инвеститиции в иновативни бързорастящи компании чрез инструментите за инвестиране в дялове в компании ИмВенчър I (4.7% от портфолиото) и ИмВенчър II (74.6%), както и дялове в растящи дивидентски компании, търгувани на БФБ (20.6 %). Impulse Growth планира да включи в портфолиото си и растящи дивидентски компании, които не се предлагат на БФБ.

ИмВенчър I и II имат инвестиции в над 20 растящи, иновативни компании, част от които са с параметрите “син океан.”  За тези компании ще разкажем повече в следващите редове, като портфейл на Impulse Growth.

Обикновените акции клас „А“, издадени от Impulse Growth, са регистрирани за търговия на пазара на растеж на малки и средни предприятия „BEAM“, организиран от Българска фондова борса АД (БФБ). Impulse Growth  е едно от най-ликвидните дружества на българския капиталов пазар. Близо 57% от акциите на дружеството са изтъргувани повторно в последните две години на борсата. За сравнение в същия период този процент при една от най-големите компании, търгувани на Българска фондова борса, Софарма е 14%.

Общите приходи на компаниите, които са част от портфолиото на Impulse Growth са нараснали 3,3 пъти в последните 5 години. Общият годишен ръст на приходите на компаниите, част от портфолиото на Impulse Growth, за 2022 г. е 27%. Според данни от края на Q1 2023 г., растящите иновативни компании растат средно с 38% на година, а стартъпите – със 124%. Средният ръст за последните 12 месеца на дивидентските компании в портфолиото е 14%.

В Impulse Growth до момента са инвестирани 6 млн. лева, от над 640 инвеститори, а общите приходи на портфолиото ѝ за 2022 г. са 1 355 млн. лева. 

В периода от началото на 2018 г. до края на 2022 г. оценката на един от инструментите на IMPЕTUS Capital и Impulse Growth – ИмВенчър I постига 4 пъти по-бърз растеж от инфлацията, въпреки резкият ѝ скок в последната година. Общо 132% е нетното нарастване на активите в инструмента за този период.

В за същия период средната доходност на универсалните пенсионни фондове е едва 4% за пет години общо. Българските договорни фондове, които са на печалба за последните 10 години, са донесли на инвеститорите си малко над 2.3 % доходност на годишна база. За сравнение натрупаната инфлация в България за последните 5 години е 34,1% или около 6 % годишно.

„Картината е показателна за предпочитанията на инвеститорите в последните 10 години. Те са вложили средства, които искат да бъдат управлявани при минимален риск. При тези условия доходността, която могат да очакват е ще е ниска и по-малка от инфлацията“, коментира Николай Мартинов. „Инвестиционната стратегия на Impulse Growth предлага диферсифициран риск и многократно по-висока доходност, която се създава от вложенията в над 20 иновативни компании с растящи двуцифрено приходи“, добави той.

През 2022 г.,  Impulse Growth увеличи инвестициите си в някои от компаниите от портфолиото си – Excitel (100 хил. евро) чрез ИмВенчър II,, Boleron (100 хил. евро) чрез ИмВенчър II, и PROMOTO (100 хил. евро) чрез ИмВенчър II, и BIODIT (28 829 акции при увеличението на капитала на компанията) чрез ИмВенчър I.

Компаниите от портфолиото на Impulse Growth 

Създателите на Impulse Growth очакват стойността на три от позициите в портфолиото на платформата да се увеличат между 5 и 20 пъти до 2030 г. „Постигането на стратегическите цели до 2030 г. на само три от компаниите в нашето портфолио – Shelly Group (бивша Allterco), DISCORDIA и Excitel, може да увеличи двойно стойността на активите на Impulse Growth“, убеден е Николай Мартинов. 

Shelly Group (бивша Allterco)

Allterco, която наскоро се преименува на Shelly Group с оглед на разпознаемостта на продуктите си за “интернет на нещата” (IoT) “Shelly”, цели пазарна капитализация от 1 млрд. евро преди 2030 г., DISCORDIA планира да достигне до 1 млрд. евро приходи през 2030 г., а Excitel има за цел да бъде следващия еднорог в Индия и да достигне до 20 млн. домакинства. Резултатите на трите компании през 2022 г. и оценките на анализаторите показват, че целите им са напълно постижими.

Shelly Group (бивша Allterco) успя да надскочи собствената си прогноза за финансовите резултати през 2022 г. Приходите на компанията нараснаха с 54% до над 93 млн. лв. при чиста печалба от 17.4 млн. лв.

През май Shelly Group (бивша Allterco) обяви 60% ръст на приходите за първото тримесечие на 2023 г., което е добра индикация за постигането на целта ѝ 200 млн. евро годишни приходи до 2026 г. По данни на компанията, “smart home” (умен дом)  продуктите ѝ се използват от над 2 млн. домакинства, а часовниците MyKi – от над 6 млн. потребители.

DISCORDIA

IMPETUS Capital инвестира в DISCORDIA, когато автопаркът ѝ наброява 230 камиона. В момента DISCORDIA разполага с 1400 товарни композиции, а до края на 2023 г. те трябва да са 1800.

Приходите от продажби за Q1 2023 г. растат с 30% на годишна база, а ръстът за цялата 2022 г. е над 50% спрямо 2021 г. Компанията инвестира в привличането и обучението на квалифицирани служители, в подкрепа на целта си да бъде най-голям работодател в България до 2030 г. 

„DISCORDIA постига забележителни резултати благодарение на силния си управленски
екип, който цели висока ефективност и поддържането на иновативен за индустрията
бизнес модел на ниски капиталови инвестиции и прилагане на широк спектър от
съвременни информационни технологии“, коментира Николай Мартинов.

Excitel

Excitel се разраства изключително бързо на втория в света интернет пазар – индийският пазар. За 6 години мрежата на компанията покрива 3,5 млн. домакинства. За сравнение–индийският телеком Airtel, който има огромна пазарна капитализация, покрива 2,2 милиона.

Excitel се гордее и с високото ниво на задържане на клиенти–80% в сравнение със 70% средно за индустрията. За следващите пет години, Excitel си поставя високи цели и се стреми да постигне статута на “компания-еднорог”, с многократен ръст на приходите и оперативната печалба.

След като набра 10 млн. долара през 2022г., компанията започва нов рунд, за 50 млн. долара, които да финансират навлизането ѝ в още 50 индийски градове до 2027 г. Очаква се и новата пазарна оценка на Excitel, която в момента е около 250 млн. долара.