На 15 юли 2025 ще се проведе аукцион на неупражнени права за емисията варанти

Първите две … Impulse Growth на BEAM пазара

От създаването си преди две години, екипът на Impulse Growth подкрепя бързорастящите иновативни компании от портфолиото си, а техният впечатляващ растеж носи доходност за над 640 инвеститори в платформата. Приходите на растящите иновативни компании от портфолиото растат средно с 38% на година, а на стартъпите – със 124%.

Успехите на компаниите са много и варират от продуктови иновации, които интегрират ChatGPT в работата с големи масиви данни, до достигане на клиентска база от 2 млн. домакинства за продукти за “умен дом” или 3.5 млн. домакинства за оптичен интернет в Индия. Компаниите предлагат решения за големи групи потребители в пазарни дялове с голям растеж. Заедно, те изграждат гръбнака на съвременната икономика, базирана на иновации и висока добавена стойност. 

Impulse Growth е дружество, учредено през 2021 г. от Impetus Capital, създадено от професионалистите в сферата на дяловите инвестиции и капиталовия пазар Николай Мартинов и Виктор Манев.

Мисията на дружеството е да популяризира дяловото инвестиране в растящи компании в България – 70% от инвестициите са насочени към иновативни бързорастящи компании, а 30% – в растящи дивидентски компании. 

Портфолиото на Impulse Growth в средата на 2023 г. се състои в инвеститиции в иновативни бързорастящи компании чрез инструментите за инвестиране в дялове в компании ИмВенчър I (4.7% от портфолиото) и ИмВенчър II (74.6%), както и дялове в растящи дивидентски компании, търгувани на БФБ (20.6 %). Impulse Growth планира да включи в портфолиото си и растящи дивидентски компании, които не се предлагат на БФБ.

ИмВенчър I и II имат инвестиции в над 20 растящи, иновативни компании, част от които са с параметрите “син океан.”  За тези компании ще разкажем повече в следващите редове, като портфейл на Impulse Growth.

Обикновените акции клас „А“, издадени от Impulse Growth, са регистрирани за търговия на пазара на растеж на малки и средни предприятия „BEAM“, организиран от Българска фондова борса АД (БФБ). Impulse Growth  е едно от най-ликвидните дружества на българския капиталов пазар. Близо 57% от акциите на дружеството са изтъргувани повторно в последните две години на борсата. За сравнение в същия период този процент при една от най-големите компании, търгувани на Българска фондова борса, Софарма е 14%.

Общите приходи на компаниите, които са част от портфолиото на Impulse Growth са нараснали 3,3 пъти в последните 5 години. Общият годишен ръст на приходите на компаниите, част от портфолиото на Impulse Growth, за 2022 г. е 27%. Според данни от края на Q1 2023 г., растящите иновативни компании растат средно с 38% на година, а стартъпите – със 124%. Средният ръст за последните 12 месеца на дивидентските компании в портфолиото е 14%.

В Impulse Growth до момента са инвестирани 6 млн. лева, от над 640 инвеститори, а общите приходи на портфолиото ѝ за 2022 г. са 1 355 млн. лева. 

В периода от началото на 2018 г. до края на 2022 г. оценката на един от инструментите на IMPЕTUS Capital и Impulse Growth – ИмВенчър I постига 4 пъти по-бърз растеж от инфлацията, въпреки резкият ѝ скок в последната година. Общо 132% е нетното нарастване на активите в инструмента за този период.

В за същия период средната доходност на унив