Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Българска фондова борса АД

БФБ АД е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005 и е пълноправен член на Федерацията на европейските фондови борси (FESE)

1997 г.