Българска фондова борса АД

БФБ АД е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005 и е пълноправен член на Федерацията на европейските фондови борси (FESE)

1997 г.

Публично дружество

Фондова борса

Българска фондова борса АД е публично дружество, лицензирано от Държавната комисия по ценни книжа за извършване на дейност като фондова борса от 1997г. и към настоящия момент е единствената действаща фондова борса в страната. БФБ е сертифицирана по международните стандарти ISO 9001:2008 и ISO/IEC 27001:2005 и е пълноправен член на Федерацията на европейските фондови борси (FESE).

Историята

Историята на Българска фондова борса е и историята на капиталовия пазар в България. Първият Закон за Фондовата борса е приет през 1907 г. и регулира структурата и дейността на фондовата и стоковата борса в страната. На 15 април 1914г. с царски указ №7 се разрешава учредяването на първата истинска фондова борса в България – Софийска фондова борса. Според указа Софийска фондова борса е тържище, където се срещат членове на борсовата корпорация и борсови посредници за покупка и продажба на публични и частни ценни книжа.

Софийска фондова борса започва реална дейност през януари 1918г, като първоначално на нея се търгуват акциите на 21 дружества. 

От 1991 до момента капиталовия пазар в България следва възходяща линия като постепенно се въвеждат нови функционалности и възможности.

  1. През 2018 г. БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА-София става Българска фондова борса АД, а в края на същата година борсата получава одобрение от КФН за създаването на нов Пазар за растеж на малки и средни предприятия (МСП), наречен BEAM. Така малките малките и средни компании могат да набират капитал до 8 милиона евро без проспект и при по-облекчени условия.
  2. През 2020 г. стартира beamUp lab – програма за стимулиране на растежа и развитието на стартъпи и МСП
  3. През Януари 2021 е осъществено първото IPO (първично публично предлагане на акции) на пазарa за растеж на малки и средни компании BEAM на БФБ. С IPO на технологичната компания BIODIT  е набран капитал от 1 млн. лв., а акциите на компанията са презаписани над 2,6 пъти. BIODIT е част от портфолиото с иновативни и бързорастящи компании на IMPETUS Capital, достъпни за непрофесионални инвеститори в платформата Impulse Growth.

Развиваме българския капиталов пазар

Impulse Growth инвестира в Българска фондова борса АД от септември 2021 г. не само заради желанието си да участва в развитието и разрастването на капиталовия пазар в България, но и заради възходящите резултати, които дружеството демонстрира.

Отчетът за третото тримесечие на 2022 г. на БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД показва ръст на финансовите приходи до 7 825 000 лв. спрямо 5 256 000 лв. за същия период на 2021 г. и ръст на печалбата преди лихви и данъци от 7 197 000 лв. спрямо 4 653 000 лв. трето тримесечие на 2021 г.

БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА АД редовно разпределя дивидент сред акционерите си.

Финансови приходи за трето тримесечие на 2021 г.:

5 256 000 лв.

Финансови приходи за трето тримесечие на 2022 г.:

7 825 000 лв.

Ръст на печалбата преди лихви и данъци за 1 година:

54.5% през 2022 г. спрямо 2021 г.

Започни да инвестираш с Impulse Growth

Стани част от успеха

Единствено в Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл както от дивидентски, така и иновативни, бързорастящи компании – вкл. БФБ, разчитайки на професионално управлявано портфолио и до 25% по-добри финансови резултати от традиционните инвестиционни фондове.