Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Hydrogenera (Green Innovation)

Едно от основните предимства на Hydrogenera е възможността да конфигурира технологията си според специфичните нужди на проекта.

2016 г.

Драгомир Иванов