Telelink Business Services

Telelink е избрана от Cisco за технологичен партньор за България и Централна Европа.

2001 г.

Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов

Технологии

„Телелинк Бизнес Сървисис Груп“ АД (Telelink) е център за иновации, който дава възможност на хората и организациите да ползват новите технологии и да изследват пълния си потенциал в дигиталния свят. Фокусът на компанията е върху системната интеграция, информационната сигурност, облачните решения и свързаността.

Началото

Telelink е създадена през 2001 г. и стартира дейност в областта на мрежовата инфраструктура с услуги за изграждане на мобилни телекомуникационни мрежи. 

През 2004 г. компанията стартира дейност в системната интеграция и сключва споразумения за партньорство със Cisco и IBM, а през 2005 става „Golden partner“ на Cisco. През 2006 г. компанията отваря офиси в Румъния, Сърбия и Северна Македония и започва да предлага услуги в областта на информационната сигурност. 

Telelink е избрана от Cisco за технологичен партньор за България и Централна Европа. През 2010 г. Telelink придобива Comutel Сърбия и става ексклузивен аутсорсинг партньор на A1, a през 2011 г. компанията навлиза и в Черна гора. 

През 2012 г. се създава Телелинк Босна и Херцеговина, а две години по-късно и подразделение на компанията в Словения. До 2014 г. Telelink е партньор на Cisco, IBM, EMC, VMware, RSA, F5, Palo Alto, Qualys, Check Point, Radware и Symantec. През 2015 се създава Telelink Германия, а компанията достига най-високото ниво на лицензирано партньорство с Microsoft и става един от тримата официални партньори на гиганта в България. Telelink реорганизира структурата на компанията чрез създаване на Telelink Business Services, Telelink Infra Services и Telelink City Services. Telelink Business Services има девет дъщерни дружества. Около 52% от приходите на дружеството се генерират в България.

Инвестираме в бизнес лидерите

През 2019 г. „Телелинк Бизнес Сървисис“ излиза на БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА чрез вторично предлагане, т.е. продажба на налични акции от мажоритарните собственици Любомир Минчев, Иво Евгениев и Спас Шопов. 

При дебютът на публичното предлагане са пласирани 7,85% от капитала на компанията на цена от 7.60 лв. за акция за общо 7.5 млн. лв. За една година на борсата акциите на технологичната компания са поскъпнали с над 80%, което обуславя и по-високата им цена при следващите траншове. 

Няколко месеца по-късно, през септември 2020 г., са продадени още 6.14%, но вече по цена от 11.10 лв. за акция. През юни 2021 г. нови 7% при цена 13.50 лв. оценявайки капитала на компанията на 170 млн. лв. Така тримата основни акционери са се разделили с 21% от собствеността си в компанията, като основен купувач е британския фонд Utilico Emerging Markets Trust, който вече притежава 13.8% от компанията.  

Impulse Growth инвестира в „Телелинк Бизнес Сървисис” от 2021 г. През 2022 г. компанията ще разпредели дивидент между акционерите си в размер на 10 125 000 лв. бруто.

Цена на акция през 2019 г.:

7.60 лв.

Цена на акция през септември 2020 г.:

11.10 лв.

Цена на акция през декември 2022 г.:

11.30 лв.

Дивидент за разпределяне между акционерите през 2022 г.:

10 125 000 лв. бруто

Започни да инвестираш с Impulse Growth

Стани част от успеха

Единствено в Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл както от дивидентски, така и иновативни, бързорастящи компании – вкл. Telelink Business Services, разчитайки на професионално управлявано портфолио и до 25% по-добри финансови резултати от традиционните инвестиционни фондове.