Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

BOLERON 

Първата българска платформа за дигитално застраховане

2020 г.

Александър Цветков, Симеон Костов,
Димитър Колчаков, Десислава Цветкова

</