BOLERON 

Първата българска платформа за дигитално застраховане

2020 г.

Александър Цветков, Симеон Костов,
Димитър Колчаков, Десислава Цветкова

Дигитално застраховане

BOLERON е първият български оператор на софтуерна платформа за дигитално застраховане, използвана от лицензирания застрахователен брокер „Болерон Консултинг“ EООД.

Застрахователната платформа е специално създадена за закупуване и управление на застрахователни продукти през Интернет и мобилни телефони от крайни потребители и е на българския пазар от 2020 г.

Застраховките се сключват по всяко време и потребителите автоматично получават полиците по мейл. Платформата позволява сравнение на цени и услуги между различни застрахователи, като след подписване на договор и заплащане в приложението, a потребителят получава автоматична електронна полица и безплатна доставка на други необходими физически документи до посочен от него адрес.

Платформата на BOLERON работи с всички големи застрахователи в България. Според мениджърският ѝ екип, платформата няма аналог в региона на Югоизточна Европа.

Историята на успеха

BOLERON e стартираща компания в своя начален етап на растеж. Компанията има екип от 20 служители, като 15 от тях работят в софтуерния отдел за разработка и поддръжка на платформата, а останалите петима са с административни и брокерски роли. През следващите 18 месеца се очаква броят на служителите да достигне 40 души.

През септември 2022 г. компанията привлече нови 4.2 млн. лева инвестиции в своя трети инвестиционен рунд, с което общата инвестиция в платформата достигна 8 млн. лева. Финансовите средствата от новия рунд ще бъдат инвестирани в разрастване на екипа, внедряване на нови технологии и навлизане на чужди пазари. Приоритетни са Румъния и Гърция.

BOLERON е и една от компаниите, завършили успешно програмата за растеж BeamUp Lab на Българска фондова борса, с което декларира и своите пазарни преимущества – средният ръст на компаниите в BeamUp за последната година е над 62%.

Инвестираме в бъдещите бизнес лидери

Стратегическата цел на BOLERON е да стане лидер в дигиталното застраховане в Източна Европа, като внедрява нови технологии и навлиза на нови пазари. Компанията очаква ръст от 300% през 2022 г. спрямо 2021 г.

IMPETUS Capital инвестира в BOLERON през 2021 г., когато нивото на реализираните премийни приходи е под 200 000лв. Днес, само година по-късно, компанията реализира близо 1,2 млн.лева премийни приходи за първите 9 месеца на годината, което представлява 118% ръст спрямо предходния период.

Среден годишен ръст:

220% за последните 2 години

Реализирани премийни приходи 2021 г.

800 хил. лв.

Прогнозни премийни приходи за 2022 г.

2.4 млн. лв.

Общо набрани средства:

близо 8 млн. лв.

Започни да инвестираш с Impulse Growth

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании, вкл. Boleron и да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.