BIOSEEK

Алгоритми за семантично търсене в областта на биологичните науки и финансите

2018 г.

Росен Генчев

Биологични науки и финанси

BIOSEEK е стартъп, разработващ алгоритми за семантично търсене в областта на биологичните науки и финансите. Нейни са платформите Sanat.io, Herbal and Natural Medicine и Bioseek.eu.

От идеята до 1 млн. посещения

BIOSEEK работи за фундаментална промяна в начина, по който специалистите в различни сфери търсят специализирана информация. Търсачката осигурява лесен достъп до научни трудове в биотехнологиите и помага на учените да споделят откритията си.

Платформата обслужва пълния спектър работни процеси, съпътстващи научните разработки – от проучвателно търсене до публикуване на научния труд, модул за управление на лаборатории и специализиран онлайн магазин, които изграждат една напълно интегрирана и завършена екосистема.

BIOSEEK таргетира потребителите, заинтересувани от биотехнологии, вкл. козметичната, фармацефтичната и индустрията за торове, които макар да не са много на като обем, са представители на пазар за трилиони долари.

Само година след стартирането си през 2020 г., търсачката реализира 1 млн. посещения.

Herbal-organic e мобилно приложение, отново продукт на BioSeek, което поддържа фармакологична библиотека и лечебните свойства на растенията, както и за кои болести кои биха били най-подходящите лечебни растения. Приложението не само подкрепя предоставената информация с научни изследвания, но има и възможност да разпознава различни растения по снимка.

Бизнес логиката на приложението е да таргетира масовата публика, предоставяйки маркетплейс за билкови екстракти и хранителни добавки, според търсената билка.

Най-новият продукт на BIOSEEK цели ускорено разработване, внедряване, тестване и документиране на бизнес софтуер. Приложението ще позволи на BioSeek да програмира всички бъдещи дигитални продукти с общ код и библиотека, като по този начин се очаква времето за разработка да се намали петкратно.

Основател и главен изпълнителен директор на BIOSEEK е Росен Генчев, който е софтуерен архитект с повече от 20 г. опит. 

Инвестираме в иновативни идеи с потенциал

Макар компанията да развива продуктите в тясна и силно специализирана ниша, бизнес резултатите ѝ показват възходяща тенденция и развитие. Общите приходи от продажби за деветмесечието на 2022 г. възлизат на 374 хил. лв., което е трикратно увеличение спрямо същия период на 2021 г., когато са били 107 хил. лв.

IMPETUS Capital инвестира в BioSeek за пръв път през 2018г.

Среден годишен ръст:

35% / за последните 5 години

Цена на акция през 2022 г.:

111 лв.

Цена на акция през 2016 г.:

14.60 лв.

Прогнозни приходи на компанията до 2030г.:

€ 1 млрд.

Започни да инвестираш с Impulse Growth

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании, вкл. BioSeek и да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.