Impulse GROWTH стартира емисия на варанти

Kорпоративно управление

Корпоративното управление е системата от правила, практики и процеси, чрез които една фирма се насочва и контролира.  По същество, то включва балансиране на интересите на много заинтересовани страни на компанията, като акционери, висши ръководители, клиенти, доставчици, финансисти, правителството и общността.

Корпоративното управление също осигурява рамката за постигане на целите на компанията и  практически  обхваща всяка сфера на управление, от планове за действие и вътрешен контрол до измерване на резултатите и корпоративно оповестяване.

korporativno-upravlenie