shutterstock_541466533 (1).jpg

Инвестиции в сектори, формиращи растежа на българската икономика

Meeting
Impulse PPT-03.png

ЗА НАС

Импулс I АД е акционерно дружество, чиято цел е да влага активите си в растящи публични и непублични компании.

Стремежът е да се подбират компании в сектори, формиращи над 70% от растежа на българската икономика, както и сектори с двуцифрен ръст в глобален мащаб.

Импулс I АД се управлява от доказан, опитен екип от специалисти с
общ инвестиционен опит от 137 години

coins.png
tax.png
stock-exchange-app.png
infinity.png

Без праг за инвестиране след старта на търговията на БФБ, пазар BEAM

Търгуван на БФБ, пазар BEAM

Ниско, намаляващо 

възнаграждение за управление

Изплащане на минимум 90% от разпределяемата печалба като дивидент

Impulse PPT-03.png

Стратегия за развитие

Импулс I АД инвестира до 30% от активите си в дружества разпределящи дивидент  и до 70% от активите си в инвестиционни инструменти.

Глобални тенденции в секторите, в които инвестираме

brain%20(1)_edited.png

CAGR 48,2% до 2023 г.

очакван годишен темп на растеж на AI като пазарна услуга

Източник: Markets and Markets

automation (1).png

CAGR 11,7% до 2027 г.

очакван годишен темп на растеж на търговията на дребно на автоматизация

Източник: Future Market Insights

analysis.png

CAGR 13,4% до 2027 г.

очакван годишен темп на растеж на прогнозните и разширени анализи (като услуга)

Източник: Catpult Advisors

КОНТАКТИ

Благодарим ви!