BioDit

Водеща високотехнологична компания в сферата на сигурността.

2010 г.

Юлиан Софрониев

Електронно оборудване и инструменти

BIODIT е водеща високотехнологична компания, която специализира в разработката и производството на системи за сигурност, контрол на достъп и работно време, базирани на биометрична идентификация. Иновативните ѝ системи, обединяват най-съвременните технологии за идентификация и удостоверяване на самоличност чрез разпознаване на пръстови отпечатъци.

Нейна е разработката на първата в света безжична биометрична система за заключване – WBLS® (Wireless Biometric Locking System), която не изисква окабеляване, предварително инсталиране, строителство или ремонтни дейности. Продуктите на BioDit се използват за достъп до производства, хотелски стаи, офиси, бизнес центрове, болници, конферентни зали, фитнес салони, гаражи, автомобили и др. 

Началото

BIODIT е създадена през 2010 г. в Испания, а две години по-късно централата се мести в България. Един от създателите на компанията е Юлиан Софрониев, който е и неин изпълнителен директор. Той е сред първите българи, станали част от глобалната мрежа Endeavor, която избира и подпомага предприемачи с идеи да се разраснат бързо на международния пазар.

Историята на успеха

В началото 2021г. BIODIT е първата компания, която излиза на пазар BEAM пазара на Българска фондова борса, набирайки 1 млн. лв. и осъществя рекорден дебют, повишавайки цената на акциите си до 2лв или 100% ръст само за три часа.  

BEAM е специален пазар, организиран от Българска фондова борса (БФБ), който дава възможност за финансиране на дейността на малките и средни компании в България.

През 2022г. BIODIT успешно набира близо 1,7 млн. лв. през пазар BEAM, а само преди някоко месеца направи още една крачка напред, пускайки и уеб-базирана версия на своя софтуер. Новата разработка дава по-голяма гъвкавост и удобство за потребителите на системите на BIODIT.

Откриваме бъдещите бизнес лидери

Планът за развитие на BIODIT е разширяване на търговските позиции и успешно навлизане на испанския пазар, където вече има сключени договори с хотели.

Приходите от продажби на комоанията са се увеличили с над 400% за първите шест месеца на 2022 г. в сравнение с предходната година. Дружеството отчита приходи от 433 хил. лв. за първото полугодие и печалба от 116 хил. лв.

IMPETUS Capital инвестира в BIODIT през 2018 г., когато цената на акция на компанията е 1 лв. Днес, само четири години по-късно, цена ѝ е почти двойна.

Среден годишен ръст:

49% за последните 2 години

Цена на акция през 2015 г.

1.00 лв.

Цена на акция през 2022 г.

1.80 лв.

Общо набрани средства:

6 млн. лв.

Започни да инвестираш с Impulse Growth

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании, вкл. BioDit и да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.