Impulse GROWTH стартира емисия на варанти

Allterco вече е Shelly Group Plc

Извънредното общо събрание на акционерите на Allterco, производителят на високотехнологични IoT (“интернет на нещата”) продукти от портфолиото на IMPETUS Capital и Impulse Growth, реши да промени името на компанията на Shelly Group Plc („Шелли Груп“ АД).  


Събранието реши и да въведе Оперативен борд в подкрепа на по-добрата координация в стратегическото управление и оперативния бизнес по пътя на растежа. 

Новото име на дружеството, Shelly Group, отразява водещата и растяща пазарна позиция на продуктите с марка Shelly–над 1.8 млн. домакинства на 100 пазара по света вече имат Shelly IoT устройства. Официалната онлайн общност на потребителите на Shelly вече наброява 100,000 души. Данните предполагат продължаващ ръст–всяко домакинство добавя средно по 1.8 устройства на година. 

Промяната на наименованието подчертава и развитието на бизнес модела на Групата. След първоначален фокус върху телекомуникациите и мобилните иновации, компанията създава IoT отделa си през 2013 г. и полага основите на Shelly. През 2015 г. компанията се преструктурира, с фокус върху висококачествени IoT (“интернет на нещата”) продукти за удобство в дома, здраве и лична грижа и проследяване на товари, лични вещи и домашни любимци. След като IoT продуктите Shelly се налагат на световните пазари, тя продава телекомуникационния си бизнес през 2019 г. 

За да може корпоративната структура на Shelly Group да спомага най-добре за растежа и разширяването на IoT бизнеса, Съветът на директорите въвежда Оперативен борд. 

Оперативният борд има за цел да подпомогне по-добрата координация в стратегическото управление и оперативната дейност. 

Новите членове на Оперативния борд имат дългогодишен опит и успехи в стратегическото управление и оперативната дейност, включително на ръководни позиции в сферата на дистрибуцията към международни пазарни лидери като Coca-Cola и Qubinо.Освен двамата изпълнителни директори Димитър Димитров и Волфганг Кирш, Оперативният борд включва:

– Мирче Атанасовски, главен търговски директор на групата (CCO)

– Светозар Илиев, главен финансов директор на групата (CFO)

– Иван Захов, главен маркетинг директор на групата (CMO)

– Leon Kralj, главен технически директор на групата (CTO)

През май 2023 г., компанията обяви 63.5 % ръст на печалбата преди лихви и данъци както и над 50% ръст на приходите. В последната година акциите ѝ поскъпват с над 47%, а пазарната капитализация приближава 497 млн. лева.

Allterco e първата българска компания, чиито акции освен на Българска фондова борса, се търгуват и на Франкфуртската фондова борсa. В основата на развитието на компанията са нуждите на потребителите. Групата се състои от 6 дъщерни компании и има офиси в България, Германия, Китай, САЩ и Словения. 

IMPETUS Capital инвестира в компанията през 2015 г., когато цената на акцията е 1,45 лв. Последните пазарни оценки показват изключително силния развой на финансовите ѝ показатели, който надминава и най-оптимистичните прогнози. 

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Подобни статии