Tapline

Иновативно решение за осигуряване на капитал за SaaS

2021 г.

Петър Груев, Дийн Хасъл

Финанси

Tapline е немска онлайн платформа, която позволява на SaaS компаниите да търгуват своите бъдещи печалби срещу авансово и не-конвертируемо финансиране т.е. компаниите не трябва да отстъпват дялове и акции в дружествата си, за да разширят бизнеса си. Основана е от българина Петър Груев и неговия съдружник Дийн Хасъл.

Tapline решава значим и болезнен проблем за растящите компании. Тя ги финансира в критичния период между рундовете на финансиране. Това им позволява да запазят и дори да ускорят растежа до получаване на следващото дялово финансиране, като обезпечават сделката само с обичайно повтарящите се приходи.

Петър и Дийн имат над 25 години опит в капиталовите пазари, ранното рисково инвестиране и високите технологии. По време на Световната финансова криза през 2008 г. са работили в Merrill Lynch, J.P. Morgan (САЩ) и Sanlam Investments (Южна Африка). Опитът им в управление на риска, управлението на активи с фиксиран доход и кредитирането улеснява прилагането на бизнес модела на Tapline и гарантира за ефективното развитие на платформата.

Откриваме компании „син океан“

Американската компания за бизнес анализи и пазарни проучвания CB Insights наскоро съобщи, че глобалното рисково финансиране е намаляло до 74,5 милиарда долара през третото тримесечие на 2022 г., достигайки най-ниската си точка за последната година и половина. Новото ниво представлява спад от 34% спрямо предходното тримесечие, което от своя страна е най-големият спад за тримесечие от десетилетие насам. Липсата на ликвидност на пазара, дори за големи компании, прави продуктът на Tapline изключително ефективен и допринасящ за ликвидността в стартъп екосистемата.

В допълнение, настоящата несигурна макросреда също дава основание да се прогнозира растеж на финансовия продукт, който Tapeline предлагат – рисково финансиране на SaaS компании в размер до 1 млн. евро.

Основана през 2021 г., Tapline се фокусира върху SaaS нишата, обслужвайки едновременно B2B и B2C сегмента и компании, както в начална фаза на своето развитие, така и растящи компании. Дейността на компанията към момента обхваща региона на Централна и Източна Европа с фокус върху т.нар. DACH регион (Германия, Австрия и Швейцария).

Инвестираме в бъдещите бизнес лидери

През декември 2022 г. иновативният продукт и силният екип зад Tapline привлече финансиране в размер на 31,7 млн. евро – 30 млн. евро, от които осигурени от базираната в Обединеното кралство компания за алтернативно управление на активи Fasanara Capital, а останалите 1,7 млн. евро са част от рунд на финансиране, воден от чешката V-Sharp Venture Studio и с участието на IMPETUS Capital, Antler, Black Pearls VC, 365 fintech, Depo Ventures и няколко бизнес ангели.

Среден годишен ръст:

35% / за последните 5 години

Цена на акция през 2022 г.:

111 лв.

Цена на акция през 2016 г.:

14.60 лв.

Прогнозни приходи на компанията до 2030г.:

€ 1 млрд.

Започни да инвестираш с Impulse Growth

Стани част от успеха

Единствено в Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании, вкл. Tapline, разчитайки на професионално управлявано портфолио и до 25% по-добри финансови резултати от традиционните инвестиционни фондове.