Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Общо събрание

2024

2023

Общо събрание | 21 ноември 2023

Общо събрание | 3 юли 2023 / 17 юли 2023

2022

Общо събрание | 6 януари 2022 / 20 януари 2022

Общо събрание | 29 юли 2022 / 12 август 2022