Разгледай новата ни Академия за Лични Финанси и се включи

Има ли рецепта за успешен стартъп (в България)?

Югоизточна Европа има най-бързорастящата стартъп екосистема на континента. Това е донякъде очаквано с оглед на по-слаборазвитата икономика на региона – има много за наваксване. Същевременно, предприемачите от региона могат да разчитат на таланти с добри квалификации, както и на това, че са част от Европейския съюз, който е най-големият единен пазар в света. 

Според доклад на dealroom.co, Европейският инвестиционен фонд и Българската асоциация за дялово и рисково финансиране (BVCA) от ноември 2022 г., в периода 2012–2022 г. стойността на стартъпите от региона се е повишила близо 50 пъти, което е значително над средния растеж в Централна Европа (9,1 пъти) и в Европа като цяло (12,1 пъти). Финансирането от рисков капитал също бележи безпрецедентен ръст и възлиза на 2,1 млрд. евро за 2023 г. според доклад на dealroom.co от март 2024 г. Същевременно, половината от това финансиране е концентрирано в екосистемите на едва три града –Талин, Вилнюс и Варшава.

София също е в доста добра позиция и през 2023 г. нейните стартъпи привличат 170 млн. евро, поставяйки градът на четвърто място в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), заедно с Чехия. 

В изследването си “Системи от предприемачи и предприемачество, ориентирано към растежа”, проф. Колин Мейсън (University of Glasgow) и д-р Рос Браун (University of St Andrews), публикувано от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), отбелязват ползите за икономиката и обществото от публични политики за подкрепа на бързорастящи компании и стартъпи, но предупреждават, че голяма част от тях са основно “транзакционни”–грантове и данъчни облекчения за изследователска и развойна дейност (R&D), бизнес акселератори и инкубатори, достъп до финансиране и средства за разработка на прототипи (proof-of-concept funds), подкрепа за стартъпи, базирани в университетски изследователски центрове. Ключов елемент от тези политики е стремежът да се увеличи предлагането на рисково финансиране за стартъпи. 

Според прегледа на академичната литература от Мейсън и Браун, значителен брой изследвания оспорват ефективността на тази “транзакционна” подкрепа. Според тях, “лесните пари” могат да бъдат капан за прохождащите компании, а трудностите в една среда, “лишена от ресурси или дори враждебна” могат да подпомогнат съобразителността на предприемачите. 

Да ви звучи познато? 

България досега имаше точно такава среда – сравнително ограничени финансови ресурси и липса на развит капиталов пазар, чрез който стартъпите и растящите компании да се финансират. Тъй като неволята е добър учител, някои от тях успяха да постигнат впечатляващи резултати – съобразителните предприемачи изградиха компании като Shelly Group, която достигна пазарна оценка от 1 млрд. лева през януари тази година. Ако сте инвестирали 1000 лева в компанията през 2015 г., то днес инвестицията