Impulse GROWTH стартира емисия на варанти

Николай Мартинов пред Любомир Леков – Impulse Growth предлага ликвидност и диверсификация 

Съоснователят и партньор в IMPETUS Capital Николай Мартинов сподели оценката си за развитието на българските капиталови пазари и инвестиционната платформа Impulse Growth в разговор в YouTube канала на Любомир Леков. 

Николай Мартинов разказа за инвестициите на Impulse Growth в стартъпи като Hydrogenera и Storied Data. Той описа приемането на закона за компании с плаващ капитал като огромна стъпка напред за финансирането на стартъпите, отвъд ролята на публичните средства. 

Подходът на Impulse Growth се отличава с това, че слага излизането на борсата като първа по ред възможност за “изход”. Това вече е осъществено успешно с Biodit и Shelly Group. Мартинов разчита, че Storied Data ще бъде листната на NASDAQ вместо на БФБ. Той коментира, че основно предизвикателство пред компаниите е да преминат през “долината на смъртта”, управлявайки успешно бизнес процесите си след като получат финансиране. Според него, успешната рецепта за портфолиото на Impulse Growth е амалгама от бързорастящи и зряли компании като Shelly Group и Excitel.

Вече няколко от компаниите от портфолиото на Impulse Growth успешно интегрират изкуствения интелект. Той се превръща в основен бизнес за Bioseek, а Shelly Group пише кодовете за програмите си за автоматизация на дома чрез AI. 

Мартинов уточнява, че Impulse Growth дава възможност за увеличение на капитала. Той самият инвестира собствените си финанси изцяло в платформата, защото тя е достатъчно диверсифицирана и включва над 20 компании. Фондът е на стойност 6 млн. лева, което не е достатъчно за изплащане на значителен дивидент. 

Инвестицията в Impulse Growth е и инвестиция във фондовете ИмВенчър I и II. Impulse Growth има 0,1% такса управление и общ лимит от 150 000 лева при 25 милиона активи под управление. Impulse Growth е инструментът с най-голяма ликвидност на българския капиталов пазар след Дронамикс, като 50% от акциите са сменили собствеността си през последните две години. ИмВенчър III ще инвестира в растящи, иновативни компании с потвърдени продажби и приходи над 250 000 евро. Фондът ще участва на рундове, на по-късен етап в сравнение с първите два, с тези от 300-та стартъпа, които в момента получават финансиране и се очаква да се развият в близките години. 

Мартинов разказа за Българския капиталов пазар, че е непопулярен и основни инвеститори в него са група “колекционери”, около 200 души, които виждат потенциал в подценени акции. Засега Impulse Growth има около 600 акционера. Пазарът има ниска ликвидност – заради това, вливането на 71 млн. лева от дивиденти през следващите два месеца се очаква да доведе до оживление. Повече ликвидност може да се постигне, ако се въведат сложни пазарни инструменти – липсва търговия на “късо”, маржин, кредит, индекси и опции. Разчита се на дългосрочна търговия, която е с от 1000 до 10 000 пъти по-малък обем от тях.

Основен проблем на нашия пазар, според Мартинов, е това,  че не е “закачен” към света. Той споделя, че с екипа си са успели да включат компанията от портфолиото на Impulse Growth Shelly Group в най-високия възможен сегмент на  Франкфуртката фондова борса, но не и в платформата за електронна търговия XETRA. Решението все още не е взето от ръководството на борсата, въпреки това, че  това, че три водещи пазарни анализатора редовно публикуват оценки за акциите на компанията. Така инвеститорите могат да купят акциите ѝ само с по една котировка “купува” и продава”, зависейки от “маркет мейкър”, който може да ги прережда при поръчката, както и да я забавя и променя.

На практика, “маркет мейкърите” не искат да имат експозиция към български акции, казва Мартинов. Той и колегите му от Impulse Growth се стараят да създадат интерес и правят презентации пред инвеститори в чужбина. 

В последните два месеца, обема на търговията с акции на Shelly Group е по-голям от обема в България. Това се дължи на драстично по-големия мащаб на немския пазар и на тенденцията на пенсионните фондове да купуват облигации вместо акции, губейки пари. 

Shelly Group се ориентира към листване във Франкфурт, защото над 40% от продажбите ѝ на 9 милиона продукти за умен дом са в Германия. Impulse Growth фокусира усилията си върху популязирирането на компаниите от портфолиото си чрез създаването на индекс на високотехнологични компании, IMPTECH, както и на публикации за тяхното развитие в сайта си. 

Коментирайки Shelly Group, Мартинов каза, че стойностите на акциите на компанията на БФБ продължават да изостават от прогнозите на международните анализатори. Според него, когато Shelly Group бъде листната на XETRA, цената на акциите ѝ ще скочи драстично. 

В оценката си за BEAM пазара за растеж на малки и средни предприятия, част от БФБ, Мартинов отбелязва силния му старт. Някои инвеститори са реализирали значителни печалби, купувайки акции на стойност 1,40 лв. и продавайки за 25 лв. Други печелят чрез сделки на репо-пазара (договори за обратно изкупуване). 

Пазарът е в ръцете на инвеститорите и мажоритарните акционери в компании като “Градус”, “Софарма” и “Софтком”, които купуват собствени акции. Същевременно, пенсионните фондове отбягват българските акции, а договорните фондове инвестират основно в кеш. 

Николай Мартинов посъветва да не се инвестира в компании, в чиито борд на директорите няма представители на инвеститорите с право на вето. Рискът е, че решенията на мажоритарните собственици могат да отклонят курса на компанията от първоначалните разчети. 

Той даде пример със собствения си успех–осемкратна възвращаемост при Investor.bg, благодарение на участието на представители на инвеститорите, които защитават техния интерес. Проблемът е, когато мажоритарните собственици на акции решават да излязат от сделката преди да са достигнали потенциала на компанията. Това често се случва у нас, сподели Мартинов. Той даде пример с Shelly Group, за да илюстрира как осигурява контрол в полза на инвеститорите. Въпреки че IMPETUS Capital притежава един процент от акциите на компаниите, Мартинов е пълноправен член на борда на директорите, за да помогне да се избягват грешки в управлението.     

Мартинов обясни, че Комисията за финансов надзор, БФБ и инвестиционните посредници трябва да защитават интересите на инвеститорите, защото мажоритарният собственик е в по-силна позиция. 

В края на разговора, Мартинов очерта предстоящия старт на Имвенчър III и подбора на компаниите, в които ще инвестира, както и листването на Shelly Group на XETRA като бъдещи приоритети. 

Сподели