Impulse GROWTH стартира емисия на варанти

Q1 2023: Impulse Growth обяви 124% растеж на иновативните компании от портфолиото си

Съоснователят и партньор в IMPETUS Capital Николай Мартинов направи обзор на резултатите на ИмПулс I (Impulse Growth) за първото тримесечие на 2023 г.  Според данните от март 2023 г., стартъпите от портфолиото на IMPETUS Capital и Impulse Growth, са се движили със 124% растеж през последната година, а растящите големи компании – с 38%

Impulse Growth в началото на 2023 г.

Някои от водещите развития при Impulse Growth за първото тримесечие са следните. Екипът приключва учредяването на фонда ИмВенчър III, в който Impulse Growth има правото да придобие акции на стойност 10 млн. лева по номинал.

Планът е увеличението на капитала да бъдат постигнато чрез три итерации, в размер от 2.5 млн. до 5 млн. лева,  през следващите 18 месеца. Първоначално ще бъдат емитирани 2 млн. акции на цена 1,30 лв. всяка. Всяка следваща итерация ще бъде с по-висока цена на акциите, за да бъдат защитени правата на настоящите инвеститори.

IMPETUS Capital ще набира средства, когато пазарните условия са подходящи. Стратегията на IMPETUS Capital е да придобива дялове чрез инвестиции в размер 250 – 500 хил. евро, с последващи инвестиции до 60% от набраните средства. Фондът инвестира в ранна фаза и помага на компаниите да реализират предлагане на БФБ. Има интерес и към технологични компании в Гърция и Румъния, където венчър инвестирането в сектора изглежда все още по-слабо развито.  

Същевременно стартира подборът на нови бързорастящи компании, в които фондът ще инвестира. Новата инвестиция на ИмВенчър II в Transmetrics e затворена, като част от общ инвестиционен рунд от 2,5 млн. евро, заедно с European Innovation Council и инвестиционни ангели.

Storied Data, която въвежда иновации при публикуването на данни, привлече ново финансиране при над два пъти по-висока оценка на компанията от тази, при която ИмВенчър II е инвестирал по време на миналогодишния рунд.  

Николай Мартинов обсъди и българския технологичен индекс IMPTECH, който той и колегите му създават. IMPTECH показва 250% ръст на доходността на високотехнологичните компании, търгувани на БФБ, спрямо януари 2021 г. Тази доходност e значително по-висока от инфлацията и традиционните типове инвестиции, и е пет пъти над ръста на основните индекси на БФБ–SOFIX и BGTR30 за същия период.  

2х растеж на Impulse Growth при консервативен сценарий

Относно прогнозата за развитието на Impulse Growth, Николай Мартинов, каза че определя сценария за растеж от 2 до 9 пъти на активите до 2030 г. като “относително консервативен.”

Той обясни, че пазарите са много добри в оценката на краткосрочните събития, но той и колегите му правят по-дългосрочен анализ за потенциалния растеж на компаниите, в които инвестират. Мартинов даде пример с компанията Storied Data. Откакто е част от портфолиото на Impulse Growth, стойността ѝ се е повишила 2.5 пъти. Ако тя продължи възходящата тенденция и достигне десеткратен ръст към 2030 г., стойността и би била по-голяма от цялото портфолио на Impulse Growth в момента. Подобен растеж дава добра перспектива на инвеститорите за висока доходност. 

Методологията “GROWTH”

Николай Мартинов припомни и подхода на Impulse Growth. Impulse Growth е дружество, което влага активите си в растящи иновативни компании, насочени към експорт и активни в пазарен сегмент, който все още е необслужван. Инвестиционният подход прилага методологията “GROWTH” (Goals, Revenues, Opportunity, Wealth Management, Technology Adoption, Human Capital). Тя включва:

  • Цели (Goals) за двуцифрен или трицифрен растеж и за фокусиране върху развитието на дадената иновацията. 
  • Приходи (Revenues) –  Impulse Growth се цели в сектори, за които се прогнозира двуцифрен растеж в следващите пет години.
  • Възможност (Opportunity) – Impulse Growth търси възможности за “сини океани” (blue ocean), компании, които са уникални и имат възможност да се реализират в сектори, в които имат малка конкуренция. 
  • Управление на личното богатство (Wealth Management) – Impulse Growth си поставя цели, които не са краткосрочни, а в хоризонт от три до седем или десет години. 
  • Технологична иновация (Technology Adoption), която ще промени цели сектори и живота на хората 
  • Човешки капитал (Human Capital) – Най-важното звено. Impulse Growth търси компании, които могат да изпълнят плана за растеж и лидер, който да ги води. 

Портфолиото на Impulse Growth се състои от инвеститиции в иновативни бързорастящи компании чрез инструментите за инвестиране в дялове в компании ИмВенчър I (4.7% от портфолиото) и ИмВенчър II (74.6%), както и дялове в растящи дивидентски компании, търгувани на БФБ (20.6 %). ИмВенчър I и II имат инвестиции в над 16 растящи, иновативни компании, част от които са с параметрите “син океан.”  Impulse Growth планира да включи в портфолиото си и растящи дивидентки компании, които не се предлагат на БФБ, уточни Николай Мартинов.