Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Q1 2023: Impulse Growth обяви 124% растеж на иновативните компании от портфолиото си

Съоснователят и партньор в IMPETUS Capital Николай Мартинов направи обзор на резултатите на ИмПулс I (Impulse Growth) за първото тримесечие на 2023 г.  Според данните от март 2023 г., стартъпите от портфолиото на IMPETUS Capital и Impulse Growth, са се движили със 124% растеж през последната година, а растящите големи компании – с 38%

Impulse Growth в началото на 2023 г.

Някои от водещите развития при Impulse Growth за първото тримесечие са следните. Екипът приключва учредяването на фонда ИмВенчър III, в който Impulse Growth има правото да придобие акции на стойност 10 млн. лева по номинал.

Планът е увеличението на капитала да бъдат постигнато чрез три итерации, в размер от 2.5 млн. до 5 млн. лева,  през следващите 18 месеца. Първоначално ще бъдат емитирани 2 млн. акции на цена 1,30 лв. всяка. Всяка следваща итерация ще бъде с по-висока цена на акциите, за да бъдат защитени правата на настоящите инвеститори.

IMPETUS Capital ще набира средства, когато пазарните условия са подходящи. Стратегията на IMPETUS Capital е да придобива дялове чрез инвестиции в размер 250 – 500 хил. евро, с последващи инвестиции до 60% от набраните средства. Фондът инвестира в ранна фаза и помага на компаниите да реализират предлагане на БФБ. Има интерес и към технологични компании в Гърция и Румъния, където венчър инвестирането в сектора изглежда все още по-слабо развито.  

Същевременно стартира подборът на нови бързорастящи компании, в които фондът ще инвестира. Новата инвестиция на ИмВенчър II в Transmetrics e затворена, като част от общ инвестиционен рунд от 2,5 млн. евро, заедно с European Innovation Council и инвестиционни ангели.

Storied Data, която въвежда иновации при публикуването на данни, привлече ново финансиране при над два пъти по-висока оценка на компанията от тази, при която ИмВенчър II е инвестирал по време на миналогодишния рунд.  

Николай Мартинов обсъди и българския технологичен индекс IMPTECH, който той и колегите му създават. IMPTECH показва 250% ръст на доходността на високотехнологичните компании, търгувани на БФБ, спрямо януари 2021 г. Тази доходност e значително по-висока от инфлацията и традиционните типове инвестиции, и е пет пъти над ръста на основните индекси на БФБ–SOFIX и BGTR30 за същия период.  

2х растеж на Impulse Growth при консервативен сценарий

Относно прогнозата за развитието на Impulse Growth, Николай Мартинов, каза че определя сценария за растеж от 2 до 9 пъти на активите до 2030 г. като “относително консервативен.”

Той обясни, че пазарите са много добри в оценката на краткосрочните събития, но той и колегите му правят по-дългосрочен анализ за потенциалния растеж на компаниите, в които инвестират. Мартинов даде пример с компанията Storied Data. Откакто е част от портфолиото на Impulse Growth, стойността ѝ се е повишила 2.5 пъти. Ако тя продължи възходящата тенденция и достигне десеткратен ръст към 2030 г., стойността и би била по-голяма от цялото портфолио на Impulse Growth в момента. Подобен растеж дава добра перспектива на инвеститорите за висока доходност. 

Методологията “GROWTH”

Николай Мартинов припомни и подхода на Impulse Growth. Impulse Growth е дружество, което влага активите си в растящи иновативни компании, насочени към експорт и активни в пазарен сегмент, който все още е необслужван. Инвестиционният подход прилага методологията “GROWTH” (Goals, Revenues, Opportunity, Wealth Management, Technology Adoption, Human Capital). Тя включва:

  • Цели (Goals) за двуцифрен или трицифрен растеж и за фокусиране върху развитието на дадената иновацията. 
  • Приходи (Revenues) –  Impulse Growth се цели в сектори, за които се прогнозира двуцифрен растеж в следващите пет години.
  • Възможност (Opportunity) – Impulse Growth търси възможности за “сини океани” (blue ocean), компании, които са уникални и имат възможност да се реализират в сектори, в които имат малка конкуренция. 
  • Управление на личното богатство (Wealth Management) – Impulse Growth си поставя цели, които не са краткосрочни, а в хоризонт от три до седем или десет години. 
  • Технологична иновация (Technology Adoption), която ще промени цели сектори и живота на хората 
  • Човешки капитал (Human Capital) – Най-важното звено. Impulse Growth търси компании, които могат да изпълнят плана за растеж и лидер, който да ги води. 

Портфолиото на Impulse Growth се състои от инвеститиции в иновативни бързорастящи компании чрез инструментите за инвестиране в дялове в компании ИмВенчър I (4.7% от портфолиото) и ИмВенчър II (74.6%), както и дялове в растящи дивидентски компании, търгувани на БФБ (20.6 %). ИмВенчър I и II имат инвестиции в над 16 растящи, иновативни компании, част от които са с параметрите “син океан.”  Impulse Growth планира да включи в портфолиото си и растящи дивидентки компании, които не се предлагат на БФБ, уточни Николай Мартинов. 

Подходът на Impulse Growth е дългосрочен, каза Мартинов в отговор на въпрос от присъстващите на представянето. За да гарантира спазването на основните си принципи, дружеството би излязло от някоя от компаниите, ако те са нарушени. Например, при развития, които водят до липса на иновации или силен екип. Той уточни, че Impulse Growth не е индексен фонд и има възможността да избира момента, в който да продаде дялове, за да реализира възможно най-добра цена за инвеститорите си. 

“Бих предпочел да следвам вълната, а не да я създавам. Но да я следвам на много ранен етап, когато компаниите все още не са видяни от голямата маса инвеститори.” – Николай Мартинов, съосновател и партньор в IMPETUS Capital 

Относно плановете на Impulse Growth за бъдещи инвестиции, Николай Мартинов каза, че дружеството ще търси растеж в области, в които все още не е достатъчно добре диверсифициран. Това включва сектори, в които няма значителна експозиция, като роботиката, иновациите в медицината и храните на бъдещето. Мартинов обясни, че той и колегите му са доста ранни инвеститори и когато открият добра компания, с добър екип за бъдещето, могат да преценят дали планът ѝ за растеж е обоснован. Те търсят растежа там, където пазарът им го предлага. 

“Hands-on” подход

“Impulse Growth ежедневно работи с компаниите оперативно, по подобряване на процеси и процедури, развитието и отварянето на нови пазари.” – Виктор Манев, съосновател и партньор в IMPETUS Capital.

Съоснователят и партньор в IMPETUS Capital Виктор Манев обясни, че инвестиционният подход при управлението на инструментите в портфолиото на Impulse Growth може да бъде характеризиран като “hands-on” (директно ангажиран). Фондът инвестира в компаниите чрез придобиване на миноритарен дял. Същевременно е изключително добре свързан с техните екипи и ги подпомага активно. Impulse Growth ежедневно работи с компаниите оперативно, по подобряване на процеси и процедури, развитието и отварянето на нови пазари. 

Николай Мартинов разказа за засиления фокус на Impulse Growth върху представянето на историите на платформата и инвестирането в растящи иновативни компании. Проблемът е, че БФБ все още няма популярност. Затова екипът на Impulse Growth разказва за растежа в България и изключителната доходност, която носят иновативните компании. Сайтът на Impulse Growth стартира ефективно в последните пет месеца и вече има 84 публикации–75 статии за актуалното развитие на компаниите в портфолиото и 9 анализа и проучвания за света на инвестициите. Сайтът използва динамичните визуализации на Storied Data. 

Тук Ви представихме най-важното от обзора на резултатите и стратегията на Impulse Growth от Николай Мартинов и Виктор Манев. Очаквайте втората част на статията, в която Росен Генчев, основател на BioSeek, и Николай Горчилов, съосновател на Excitel, – две от компаниите в портфолиото на Impulse Growth. В обзора на много интересната дискусия ще научите и как нашумелият ChatGPT променя бизнес процесите.

Сподели