Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Средният годишен ръст на стартъпите в портфейла на Impulse Growth e 130%

“Средният годишен ръст на стартъпите в портфейла ни е 130% за последните 3 години, а на растящите компании е 36% за същия период“, коментира един от създателите на иновативна платформа Impulse Growth Николай Мартинов на представянето на резултатите за Q3 2022 г.

От 3 до 5 нови компании в портфолиото си е на път да привлече Impulse Growth (ИмПулс I) през последното тримесечие на 2022 г. Две от сделките в Re:benefit и Noesis са вече факт.

Успешно изпълнени цели

Пред инвеститорите си създателите на Impulse Growth Николай Мартинов и Виктор Манев отчетоха изпълнение на целите, заложени пред IPO (първично публично предлагане на акции) преди 15 месеца, което дава възможност през следващата година да се пристъпи към увеличение на капитала, чрез създаване на нов инвестиционен инструмент ИмВенчър III:

  • 100% от инвестираните компании са български, като общият годишен ръст на приходите им за 2021 г. е 41%
  • Разпределението на набраните средства e 25% в дружества разпределящи дивидент и 71% в инвестиционни инструменти
  • Осъществени са 7 нови инвестиции в стартъпи и растящи компании до юни 2022 и 4 са в напреднал процес на преговори
  • Осъществени са 5 нови инвестиции в дивидентски компании с 29% общ годишен ръст на приходите за 2021 г.
  • През юни 2022 беше прието вдигане на прага на пазар BEAM от 3 на 8 млн. евро след значителни усилия положени от екипа на Impulse Growth и BESCO

“Приключихме доста активно тримесечие с добри резултати за нас“, коментира Николай Мартинов. „След успешната сделка за Re:Benefit приключваме още няколко сделки [през Q4 2022], затворихме успешни рундове на финансиране с PROMOTO и Boleron чрез ИмВенчър II. Средният годишен ръст на растящите компании в портфейла ни за последните 3 години е 36%, а на стартъпите 130% за същия период.“ По думите му компаниите в портфолиото на Impulse Growth са показали устойчивост по време на криза и продължават растежа си. Николай Мартинов отчете, че към момента са събрани и всички дивиденти, дължими на компанията.

Аllterco и Discordia надминават очакванията за представянето си

Allterco обяви 57,9 млн. лв. приходи от дейността за деветмесечието и обнови официалните прогнози за 2022 г. Данните към края на деветмесечието на 2022 г. показват 50% увеличение на приходи от продажби на устройства спрямо същия период на предходната година. Приходите от продажби на устройства за автоматизация на дома с марката Shelly се увеличават с 51.0% до 54.5 млн. лева. Приходите от продажби на устройства за проследяване MyKi се увеличават с 32.5% до 3.2 млн. лева.

DISCORDIA обяви вече официално 2000 си служител и плана си до 2030 g. да се превърне в най-големия работодател в България като достигне 10 000 служителя и 1 млрд. евро. приходи. Предварителните финансови данни сочат приходи от продажби за деветмесечието на 2022 г. от 300 млн. лв. Това е ръст от над 54% спрямо деветте месеца на предходната година. В края на периода автопаркът на компанията наброява над 1260 товарни композиции.

Успешни нови рундове в PROMOTO и Boleron

Чрез ИмВенчър II Impulse Growth увеличи инвестицията си в платформата PROMOTO със 100 000 евро. Инвестицията е част от общ рунд на стойност 434 хил. евро съвместно с Фонд Ню Вижън 3 КД и ангел инвеститори. Оценката на компанията преди инвестицията е в размер на 4 млн. евро. Целта на набраните средства е да подпомогнат софтуерната платформа PROMOTO за нейното усъвършенстване и за планираната ѝ експанзия в Румъния. Компанията е набелязала водещи произвoдители и дистрибутори в северната ни съседка, които биха били потенциални ползватели на услугата на дружеството. Вече е установен първи контакт с производител, който е заявил интерес да ползва PROMOTO в Букурещ.

Impulse Growth реализира и последваща инвестиция в Boleron на стойност 100 000 евро. Инвестицията е част от по-голям рунд на финансиране в общ размер 2.1 млн. евро с участието на Digital SPV, който ще бъде проведен поетапно в следващите 17 месеца. През деветмесечието компанията реализира премийни приходи в размер на близо 1.2 млн. лв. Това представлява ръст от 118% спрямо деветмесечието на предходната година.

Re:Benefit е 17-та компания в портфолиото на Impulse Growth

Re:Benefit вече е част от портфолитото на Impulse Growth. Инвестицията от ИмВенчър II е на стойност 600 хил. лв. Компанията получи общо финансиране от 2,3 млн. лв. Съоснователят и управител на Re:Benefit Георги Лилянов представи пред инвеститорите плановете за експанзия на стартъпа в съседни държави. Компанията очаква до средата на 2024 г. да увеличи тройно ползвателите на платформата за гъвкави бонуси до 30 000 потребителя.

През Q3 ИмПулс I отчита частичен изход на инвестициите на ИмВенчър I и II от Browswave. Стойността на сделката е съотносима със справедливата стойност на позициите, отразени в портфейлите на ИмВенчър I КДА и ИмВенчър II КДА. Двете дружества запазват миноритарно участие в „Браузуейв“ АД в общ размер на 5% от капитала му.

Пълният запис от представянето на резултатите на Impulse Growth пред инвеститорите вижте тук

Сподели