На 15 юли 2025 ще се проведе аукцион на неупражнени права за емисията варанти

Shelly Group стартира изплащане на дивидент

Компанията за IoT решения („интернет на нещата“) Shelly Group (SLYG / ISIN: BG1100003166), която е част от портфолиото на Impulse GROWTH, стартира процеса по изплащането на дивиденти на акционерите. Той ще се състои между 3 юли 2024 г. и 5 юли 2025 г. След изтичането на посочения срок, в рамките на петгодишния давностен срок, акционерите, които не са получили своите дивиденти, ще имат възможност да ги получат от компанията по банков път или в брой след изрично отправено искане към Shelly Group.

По време на провелото се в началото на юни общо събрание акционерите в компанията за IoT решения одобриха разпределяне на брутен дивидент на стойност 0,2543 лв. на акция. Общата сума, която ще бъде изплатена на акционерите, е близо 4,6 млн. лв.

Дивидентът на Shelly Group ще бъде изплащан с помощта на “Централен депозитар” АД. Акционерите, които притежават сметки за ценни книжа в А регистър на депозитаря или са с лични сметки, могат да получат своя дивидент в клоновете на “Банка ДСК” АД.  Акционерите, чиито сметки са в Б регистър на Централен депозитар или имат клиентска подсметка при инвестиционен посредник, ще получат своя дивидент чрез своя инвестиционен посредник.

През последната година акциите на Shelly Group поскъпват с близо 160%. В края на януари 2024 г. Shelly Group достигна капитализация от 1 млрд. лв. Към момента тя вече надминава 1,24 млрд. лв.

Impulse GROWTH инвестира в Shelly Group през 2015 г., когато цената на акцията е 1,45 лв. На фона на устойчивите положителни резултати и успешното въвеждане на множество нови устройства, акциите на Shelly Group вече се търгуват за над 69 лв. Това е повече от 45 пъти увеличение за 8 години. 

Това напълно отразява и мисията на Impulse GROWTH– да открива и подкрепя развитието на компании от типа “син океан”. Ето защо и инвестиционният портфейл на Impulse GROWTH е толкова уникален и различен. Компаниите “сините океани” изграждат собствена пазарна ниша и могат да растат с десетилетия.

Сподели