Разгледай новата ни Академия за Лични Финанси и се включи

БФБ стартира нова платформа с “Централен депозитар”

На 17 юни 2024 г. “Българска фондова борса” (БФБ) заедно с “Централен депозитар”, стартира най-новата платформа за заемане на финансови инструменти. От борсовия оператор споделиха, че тя ще използва инфраструктурата на търговската система Т7.

Платформата от ново поколение позволява на всички инвеститори  за определен период от време да заемат или отдават финансови инструменти, включени в основните индекси на БФБ. Договорите, които ще се използват за сделките, са стандартизирани, а като страни по тях се явяват настоящите борсови членове.

Нова платформа: нови възможности за инвеститорите 

Платформата за заемане и отдаване на финасови инструменти предоставя още една възможност пред инвеститорите в България. Тя позволява нарастване ликвидността на капиталовия пазар у нас. Обезпеченията за заеманите финасови инструменти са единствено под формата на парични средства, чието управление се изпълнява от “Централен депозитар”. Васил Големански, изпълнителният директор на “Централен депозитар”, сподели:

“Реализацията на платформата за заемане на ценни книжа е поредната услуга в портфолиото на “Централен депозитар”, с която се стремим да създадем условия за инвеститорите да се възползват от диверсифицираните предимства на капиталовия пазар в управлението на своите активи. Ценим доброто партньорство с БФБ и вярваме, че платформата ще бъде припозната и използвана активно от своя старт”.

Платформата от ново поколение намалява риска при заемане на финансови инструменти

Маню Моравенов, изпълнителният директор на БФБ, отбеляза, че главната цел на борсовия оператор е да се намали риска при заемане на финансови инструменти. Това става възможно с помощта на познатата и надеждна инфраструктура на БФБ и сътрудничеството ѝ с “Централен депозитар”.

Това е от съществено значение за институционалните инвеститори, които са и основните заематели. Обезпеченото заемане на ценни книжа е пряко свързано с активизирането на къси продажби и е основата за развитие на пазар на деривати”, отбеляза още изпълнителният директор на БФБ, Маню Моравенов.

От началото на година цените на акциите на БФБ нарастват. Към днешна дата, 19 юни 2024 г., те се търгуват по 15,20 лв. за брой ценна книга. 


Impulse Growth инвестира в БФБ АД от септември 2021 г. не само заради желанието си да участва в развитието и разрастването на капиталовия пазар в България, но и заради възходящите резултати, които компанията демонстрира. Напомняме, че реализираната за миналата година печалба след данъци е в размер на 1 948 619.61 лв.

Сподели