Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Smart Organic модернизира процесите на всички нива

Миналата седмица Калин Караджов, мениджър Проекти в Smart Organic сподели пред Digitalk Капитал подробности за дигитализирането на процесите по производство и търговия с биопродукти.

Днес успешното и ефективно управление на бизнеса е поставено пред множество предизвикателства, преодоляването на които често не би могло да се реализира без внедряването на нови технологии. Този път избира и компанията Smart Organic, която през 2009 год. стартира като малка фирма за производство на биохрани. Днес 15 години по-късно тя е сред водешите дистрибутори на биопродукти в цяла Европа и достига до клиенти в 60+ страни от цял свят. Към момента под шапката на компанията са 6 фирми – Smart Organic AD, Smart Organic SRL, Smart Organic GmbH, Naughty Nuts, “Зелен Био” и “Сантолита”.

В един момент доставянето на продукти на местните пазари в Америка, Азия и ЕС се превръща в предизвикателство поради мащаба в управлението на процесите, свързани с: производството; разпределение на продуктите; складовите наличности;  изпълнението на поръчки, обслужване на клиенти и др. Освен това част от компаниите под шапката на Smart Organic работят с различни информационни системи, между които липсва интеграция. 

Всичко това налага внедряването на нова единна и адаптивна ERP система Microsoft Dynamics 365 Business Central и разработения от LS Retail софтуер – LS Central,с помощта на която информацията се получава в реално време. Дигитализирането на всички описани по-горе процеси спомага за по-бързото взимане на решения; осигурява достъп на всички отдели в компанията и не на последно място- подпомага стремежа към устойчивост чрез намаляване разхищението на хартия.

“Желанието ни е да продължим да инвестираме в развитието на този проект дългосрочно, с което целим да постигнем чувствителна оптимизация във всички сфери на дейността си”, споделя Калин Караджов, мениджър Проекти в Smart Organic.

На проведеното на 19 март 2024 г. извънредно общо събрание на акционерите на Smart Organic бе взето решение за увеличение на капитала чрез първично публично предлагане на до 1 031 000 нови акции. Беше гласуван и дивидент от 0,22 лв. бруто за акция. Дружеството ще търси от инвеститорите близо 20 млн. лева при емисионна цена на новите акции- 19 лева. Напомняме, че Smart Organic е първата компания, която се прехвърля от beam на основния пазар.

Във връзка с IPO се очаква да бъдат издадени 10 310 000 права, като 1 нова акция ще се купува с 10 права. Предлагането ще се счита за успешно при записването и плащането на поне 500 хил. акции.

Impulse Growth инвестира в Smart Organic от ноември 2021 г. след като се включи в първичното публично предлагане на акции от компанията от BEAM пазара за растеж на Българска фондова борса. Тогава, Smart Organic стана първата компания от хранителния сектор на BEAM пазара и набра близо 6 милиона лева.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.