Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Smart Organic се листва на регулиран пазар

От декември 2021 г. акциите на Smart Organic (SO) се търгуват на BEAM пазара. Естествено продължение на стремежа на компанията е разрастване на дейността ѝ. В резултат през април 2024 г. беше взето решение за придобиване на статут на публично дружество и за преместването на Основен пазар BSE, организиран от “Българска фондова борса” АД (БФБ), […]

Smart Organic модернизира процесите на всички нива

Миналата седмица Калин Караджов, мениджър Проекти в Smart Organic сподели пред Digitalk Капитал подробности за дигитализирането на процесите по производство и търговия с биопродукти. Днес успешното и ефективно управление на бизнеса е поставено пред множество предизвикателства, преодоляването на които често не би могло да се реализира без внедряването на нови технологии. Този път избира и […]

Абонирай се и научи пръв за най-новите ни услуги