Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Smart Organic излиза на Основен пазар на БФБ

Компанията за биохрани от портфолиото на Impulse Growth и IMPETUS Capital, Smart Organic, започва процедурата по прехвърляне на акциите си от пазара за растеж beam на основен пазар на Българската фондова борса (БФБ).

Дружеството свиква извънредно общо събрание на акционерите на 19 март, на което да бъде одобрено прехвърлянето, както и увеличение на капитала.

Компанията ще емитира над 1 млн. акции с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 19 лева (при 18,9 лева при първичното публично предлагане на beam през ноември 2021 г.). Увеличението на капитала ще се счита за успешно при реализирани минимум 500 хил. акции, съответно набрани 9,5 млн. Лева. Мениджър на емисията е „Карол“.

Във връзка с предлагането ще бъдат издадени 10 310 000 права. Една нова акция ще се придобива с 10 права.

Точните дати за пускането и търговията с правата и записването на акции ще станат ясни след одобряването на увеличението на капитала от акционерите и на проспект от Комисията за финансов надзор.

“Това е свързано с намерението ни да увеличим капитала на дружеството. Целта е да съберем близо 20 млн. лв., а на BEAM е по-трудно това да бъде осъществено, защото има ограничения за пенсионните фондове, например. Освен това чуждестранните инвеститори предпочитат регулирания пазар на БФБ, който им дава по-голяма сигурност”, коментира решението основателят и мажоритарен собственик на Smart Organic Яни Драгов. 

Smart Organic ще бъде първата компания, която се прехвърля от пазар beam на Основен пазар. При първичното ѝ публично предлагане (IPO) на пазар beam, компанията набра тогавашния максимум от близо 6 млн. лева от продажбата на 310 хил. акции по 18,9 лева всяка.

За 2023 г., приходите на Smart Organic растат с 40%, до 80 млн. лева. Това е повече от двойно увеличение на ръста от 17% за 2022 г. Две- трети от продажбите са на чуждестранни пазари, а при немскоезичните пазари (DACH), ръстът им е 100%. През изминалата година, компанията придоби немския стартъп за биохрани Naughty Nuts в подкрепа на разрастването си на DACH пазарите. 

Целите на Smart Organic са да постигне ръст на продажбите от 25% през 2024 г., както и ръст над 30% през 2025 и 2026 г. 

Акциите на „Смарт Органик“ поскъпват с почти 54% в последната година, а пазарната капитализация на дружеството надвишава 214,4 млн. лева. Последната цена, на която са сключвани сделки с акции на дружеството, е 20,8 лева.

С набирането на допълнителни средства на Основния пазар на БФБ, Smart Organic планира да инвестира в допълнително разширяване на производството си като изгради допълнителни мощности в Божурище. 

Impulse Growth инвестира в Smart Organic от ноември 2021 г. след като се включи в първичното публично предлагане на акции от компанията от BEAM пазара за растеж на Българска фондова борса. Тогава, Smart Organic стана първата компания от хранителния сектор на BEAM пазара и набра близо 6 милиона лева.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Подобни статии