Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Оборотът на БФБ с близо 16% ръст през април

По данни на месечния анализ на българския капиталов пазар общият оборот на “Българска фондова борса” АД (БФБ)  за април е в размер на 96 млн.лв. Стойността му отчита близо 16% увеличение на месечна база в сравнение с март. 

Въпреки нарастването на оборота се наблюдава спад в броя на сделките на БФБ АД през април. На месечна база спрямо март 2024 г. те са намаляли с близо 25%. Това е знак за по-високите цени на покупко-продажби на фондовата борса. 

В топ 3 на най-ликвидните емисии акции на БФБ АД за март са акциите на “Първа инвестиционна банка” АД (със 462 сключени сделки), следвана от компанията за IoT решения („интернет на нещата“)  “Shelly Group” (с 398 сключени сделки) и високотехнологичната компания за софуерни решения Bianor” (с 245 сключени сделки), последните две от които са част от портфолиото на Impulse Growth. 

Акценти от “Българска фондова борса” АД през април

На 11 април 2024 г. в Интер Експо Център, гр. София се състоя първия по рода си Investor Day, организиран от БФБ АД. На събитието, което беше посветено на капиталовия пазар в страната, присъстваха над 40 от най-големите български публични и непублични компании. Търговски банки, пенсионни дружества, инвестиционни посредници и други финансови анализатори дискутираха ефективността, визията и стратегиите за растеж на капиталовия пазар у нас.

По време на Investor Day беше обявен най-новият сегмент EuroBridge Market, който позволява едновременно листване на компании на БФБ АД и на Deutsche Börse. Благодарение на това сътрудничество дружествата, които проявяват интерес, могат да бъдат листнати на двете борси едновременно и могат да се възползват от достъп до глобални инвеститори. 

На 29 април Shelly Group стана първата компания, която стартира търговия в новия сегмент за двойно листване EuroBridge. Акциите на дружеството бяха преместени от Премиум сегмента на БФБ АД на EuroBridge. Книжата на Shelly Group вече се търгуват на пазара XETRA, който е един от двата основни пазара на Deutsche Börse.


Impulse Growth инвестира в БФБ АД от септември 2021 г. не само заради желанието си да участва в развитието и разрастването на капиталовия пазар в България, но и заради възходящите резултати, които дружеството демонстрира.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Подобни статии