Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Българска фондова борса с печалба над 1.5 млн.лв. през първото тримесечие на 2024г.

В края на първото тримесечие “Българска фондова борса” АД (БФБ) отбелязва значителен ръст в приходите, в резултат на което печалбата надмина 1,5 млн.лв. За сравнение в същия период на 2023 г. печалбата на дружеството е била 3,5 пъти по-ниска. Тези постижения доказват, че БФБ макар и бутикова борса, продължава да се развива и расте с бързи темпове.

Предпоставка за огромния ръст в печалбата на компанията през първото тримесечие на годината е по-високият дивидент от Българската независима енергийна борса (БНЕБ) и нарастването на приходите от дейността. За посочения период дивидентът от БНЕБ се е увеличил над 2 пъти- от 710 хил.лв. през първото тримесечие на 2023 г., до малко над 1,7 млн.лв. през 2024 г.

Към 31 март 2024 г. цената на акциите на БФБ се увеличава с 28.57% в сравнение с цената при започване на текущата година- от 11,90 лв. на 2 януари до 15,30 лв. на 28 март.

Приходите от дейността на БФБ са в размер на 941 хил.лв. за януари-март тази година при 753 хил.лв. за същия период през 2023 г. 

За януари-март 2024 г. оборотът на организираните от БФБ пазари възлиза на почти 193,4 млн.лв. Ръстът спрямо същия период миналата година е значителен- 114%. Увеличението се дължи на нарастването на оборотите на основен пазар BSE с над 170% и на алтернативен пазар BaSE с 310%.

Към 31 март 2024 г. общата пазарна капитализация на организираните от БФБ пазари възлиза на над 16,2 млрд.лв., което е с 5% повече в сравнение с последното тримесечие на 2023 г.

Емисиите с най-голям брой сделки за първото тримесечие на 2024 г. са Shelly Group, която също като БФБ е част от портфолиото на Impulse Growth, следвани от “Първа инвестиционна банка” АД, “Софарма” АД, “Доверие Обединен Холдинг” АД, “Петрол” АД, “Химимпорт” АД, “БФБ-София” АД, “Адванс Терафонд” АДСИЦ, “Агрия Груп Холдинг” АД и “Дронамикс Кепитъл” АД.

За периода януари-март 2024 г. всички показатели регистрират ръст като най-голям в процентно отношение е увеличението в цената на SOFIX – с 5.02 %. В посочения период показателят доближава оптималната стойност от 814.40 пункта. В началото на 2024 г. SOFIX е на равнище от 768.87 пункта, а последната стойност в края на март- 807.47 пункта.

Индексът BGBX40 отбелязва ръст от 4.35%, BGTR30 нарастваа с 2.50%, а при BGREIT растежът за интервала е с 0.31 на 100.

Impulse Growth инвестира в Българска фондова борса АД от септември 2021 г., не само заради желанието си да участва в развитието и разрастването на капиталовия пазар в България, но и заради възходящите резултати, които дружеството демонстрира и установената дивидентна политика на компанията.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Подобни статии