На 15 юли 2025 ще се проведе аукцион на неупражнени права за емисията варанти

Николай Мартинов за ръста на българския капиталов пазар

В интервю за BloombergTV Bulgaria, съоснователят и управляващ партньор в IMPETUS Capital и Impulse Growth Николай Мартинов, коментира развитието на българския капиталов пазар и успехите на Shelly Group и другите високотехнологични компании от портфолиото на дружеството. 

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX се повиши с над 25% за последните 6 месеца, с 10% само за август, и достигна 755 пункта–най-високата си стойност за последните 15 години.  

Мартинов обясни, че високите нива са резултат от развитията на БФБ за последните три години. От една страна, създаването на BEAM пазара даде възможност за по-лесно листване на технологични малки и средни предприятия на БФБ. Всяко присъединяване на качествени компании към БФБ привлича инвеститори. Двойното листване на Shelly Group, на БФБ и на Франкфуртската фондова борса, пък привлече инвеститори и от чужбина. Интересът към БФБ се и засили от страна на по-спекулативните инвеститори след като Sopharma емитира варанти, които се превърнаха в най-добрата сделка на борсата, с възвръщаемост от 190% от началото на годината. 

Sopharma и Shelly Group са с най-голям принос за растежа на SOFIX–стойността на фармацевтичната компания на БФБ се е повишила с над 40% за последната година, включвайки изплатения дивидент.  Shelly Group е актуалният първенец по оборот на БФБ, със сделки за общо над 5 млн. лева за август. От началото на годината стойността на акциите ѝ расте със 125%. Мартинов отбеляза и ръста от 174% от началото на годината на индекса за български високотехнологични компании IMPTECH, който той създава заедно със съоснователя и управляващ партньор в IMPETUS Capital и Impulse Growth Виктор Манев. 

Коментирайки емитирането на варанти от страна на Sopharma, уточни, че те носят равни ползи на настоящите и бъдещите акционери. Той очаква приток на средства и от страна на спекулативните инвеститори. Засега частните (retail) инвеститори са водещи на българския пазар, защото пенсионните фондове отказват да инвестират на него, а договорните фондове нямат достатъчен приток на средства. 

Отговаряйки на въпрос за високата ликвидност на Shelly Group, Мартинов отличи листването ѝ във Франкфурт като важен фактор, както и големият брой потребители, – над 1 800 000. Shelly Group е истинска световна компания, активна на над 100 пазара, с над 50% ръст на продажбите и планира нови инициативи, които ще ѝ осигурят висок растеж в близките години. 

Относно възможностите за бъдещето на българския капиталов пазар, Мартинов коментира, че “бичият” пазар може да продължи доста дълго време, ако бъде развит.  отбеляза важната роля на пазара на държавни ценни книжа (ДЦК). Той призова БФБ да бъде подкрепена, за да развива първичното и вторичното предлагане на ДЦК. Също така, Мартинов защити идеята за създаване на IPO фонд за технологични компании. Той припомни решителната подкрепа на IMPETUS Capital при първите стъпки на Shelly Group. Създаването на IPO фонд, в размер на 20-30 млн. лева, ще осигури повече възможности за финансиране сега, а след 10 години ще може да разчитаме на още пет компании като Shelly Group, което ще има положителен ефект върху БФБ. Според Мартинов, IPO фондът трябва да осигурява до 50