Разгледай новата ни Академия за Лични Финанси и се включи

Allterco изплаща дивидент от 0,25 лева на акция

Общото събрание на акционерите на Allterco, IoT (“интернет на нещата”) компанията от портфолиото на IMPETUS Capital и Impulse Growth, взе решение на 12.06.2023 г. да изплати брутен дивидент от 0,25 лева на акция, разпределяйки общо близо 4,5 млн. лева. 

Разпределят се нетна печалба от 2022 г. в размер на 1 381 586 лева, както и почти 3,2 млн. лева от неразпределената печалба за 2021 г. 

Остатъкът от печалбата от 2022 г., в размер на 80 595 лева, се отнася като неразпределена печалба. 

Дивидентът ще се изплаща в срок от 60 дни от провеждането на Общото събрание чрез Централния депозитар и „Банка ДСК“ АД.

Право на дивидент имат притежателите на акции към 26 юни 2023 г.

Началният и крайният срок за изплащане на дивидента ще бъдат допълнително определени от съвета на директорите.

Миналия месец Allterco обяви 63.5 % ръст на печалбата преди лихви и данъци както и над 50% ръст на приходите. 

В последната година акциите на Allterco поскъпват с над 47%, а пазарната капитализация приближава 497 млн. лева.

Allterco  разработва и произвежда висококачествени IoT (“интернет на нещата”) продукти за удобство в дома, здраве и лична грижа и проследяване на товари, лични вещи и домашни любимци. 

Allterco e единствената българска компания, чиито акции освен на Българска фондова борса, се търгуват и на Франкфуртската фондова борсa. IMPETUS Capital инвестира в Allterco през 2015 г., когато цената на акцията е 1,45 лв. Последните пазарни оценки показват изключително силния развой на финансовите показатели на компанията, който надминава и най-оптимистичните прогнози.

Сподели