Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Allterco изплаща дивидент от 0,25 лева на акция

Общото събрание на акционерите на Allterco, IoT (“интернет на нещата”) компанията от портфолиото на IMPETUS Capital и Impulse Growth, взе решение на 12.06.2023 г. да изплати брутен дивидент от 0,25 лева на акция, разпределяйки общо близо 4,5 млн. лева. 

Разпределят се нетна печалба от 2022 г. в размер на 1 381 586 лева, както и почти 3,2 млн. лева от неразпределената печалба за 2021 г. 

Остатъкът от печалбата от 2022 г., в размер на 80 595 лева, се отнася като неразпределена печалба. 

Дивидентът ще се изплаща в срок от 60 дни от провеждането на Общото събрание чрез Централния депозитар и „Банка ДСК“ АД.

Право на дивидент имат притежателите на акции към 26 юни 2023 г.

Началният и крайният срок за изплащане на дивидента ще бъдат допълнително определени от съвета на директорите.

Миналия месец Allterco обяви 63.5 % ръст на печалбата преди лихви и данъци както и над 50% ръст на приходите. 

В последната година акциите на Allterco поскъпват с над 47%, а пазарната капитализация приближава 497 млн. лева.

Allterco  разработва и произвежда висококачествени IoT (“интернет на нещата”) продукти за удобство в дома, здраве и лична грижа и проследяване на товари, лични вещи и домашни любимци. 

Allterco e единствената българска компания, чиито акции освен на Българска фондова борса, се търгуват и на Франкфуртската фондова борсa. IMPETUS Capital инвестира в Allterco през 2015 г., когато цената на акцията е 1,45 лв. Последните пазарни оценки показват изключително силния развой на финансовите показатели на компанията, който надминава и най-оптимистичните прогнози.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.