Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

27% ръст на активите на Impulse Growth през 2023 г.

Съоснователят и партньор в IMPETUS Capital Николай Мартинов направи обзор на резултатите на Impulse Growth за 2023 г. и за четвъртото тримесечие на онлайн среща с инвеститорите.

„Годината беше изключително интересна за нас. Едно от важните събития през 2023 е награждаването на Impulse Growth от Българска Фондова Борса (БФБ) за ликвидност. Това е оценка на БФБ, която индикира, че една компания, която не е толкова голяма като пазарна капитализация, имаше втора по размер ликвидност на beam пазара за растеж за 2023 г. Стремежът ни е да станем лидери в тази област и да имаме най-голяма ликвидност на BEAM пазара“, започна резюмето си Николай Мартинов

Компаниите от портфолиото на Impulse Growth направиха значителни стъпки в подкрепа на растежа си през годината, а Shelly достигна капитализация от 1 млрд. лева. Kikimora и Boleron успешно завършиха кампании за набиране на средства, започнати още през предходната година. В бъдеще се очакват кампании за набиране на капитал за Bianor и Smart Organic.

Мартинов припомни, че портфолиото на Impulse Growth е разделено на две основни категории–търгувани на борсата дивидентни растящи компании–Telematic, Speedy, БФБ, Smart Organic и bianor–както и бързорастящи високотехнологични компании, които още не са осъществили първично публично предлагане (IPO).


През изминалата година, Impulse Growth отчита значителен успех, като реализира печалба от 1.5 милиона лева от курсови разлики от цялото портфолио, допринесли за общо увеличение на стойността на активите с 27%.

Значителните промени в Impulse Growth през изминалата година включват и рекорден скок на стойността на Shelly Group, Българска Фондова Борса и Kikimora, която през Q4 увеличава стойността си петкратно.

Много силно развитие през миналата година има и на търгувани на борсата акции, които са в портфолиото на Impulse Growth. БФБ (като акция) е донесла 45% обща възвръщаемост през годината, като дивидентната доходност е 11%. Други компании с висока дивидентна доходност са Speedy и Smart Organic. Telematic е единствената компания с относително по-ниска възвръщаемос–с много висока дивидентна доходност, но отрицателна ценова доходност. Най-вероятно след обявеното обратно изкупуване на акции от компанията, това ще се изравни.

 

Impulse Growth управлява два инвестиционни инструмента, ImVenture I и ImVenture II, насочени към подкрепа на иновативни растящи компании, в които вложенията на Impulse Growth са 78%.

За последните пет години, чистата възвръщаемост за инвеститорите на ImVenture I и ImVenture II е между 18% и 22% годишна капитализирана доходност. ImVenture I и ImVenture II осигуряват стабилна доходност въпреки волатилността на световните пазари.

Стратегията на IMPETUS Capital за следващите години е насочена към инвестиции в региона, с фокус върху България, Румъния и Гърция. Целта е да се инвестира в компании в ранна фаза, преди IPO, но с наличие на приходи.

Инвестициите ще бъдат в миноритарни дялове от капитала, между 250 и 500 хиляди евро първоначално и значителен фокус към последващите инвестиции.

В рамките на текущата стратегия, активно се работи по регистрацията на трети инвестиционен инструмент–ImVenture III, управляван от IMPETUS Capital, който ще бъде основа за бъдещи инвестиции в региона. 

Impulse Growth има право да инвестира до 10 милиона в ImVenture III по номинала в рамките на 24 месеца.

След завършването на процеса по създаване на ImVenture III, се планира въвеждане на програма за варанти, която ще стъпи на синергията между този инструмент и Impulse Growth. 

Новият проект на на IMPETUS Capital, Karman Line, цели да привлече интересни компании и да създаде стратегически партньорства в областта на космическите решения, мобилността и търговията.

Те са точно в региона, в която Impulse Growth смята да инвестира – България, Румъния и Гърция. 

Журито избира трите най-перспективни компании от 58-те, които са кандидатствали от последното тримесечие на 2023 г. Те ще представят своите проекти на “pitch” събитие в София след две седмици.

След завършването на финансирането за ImVenture III, ще започне процедура за увеличаване на капитала на Impulse Growth чрез използването на варанти, които са приоритетен инструмент за Impulse Growth, позволяващ да се привличат средства без да се разводнява дела на съществуващите акционери. Това разграничава варантите от традиционните методи за набиране на капитал, които често включват отстъпки за новите инвеститори за сметка на стойността на акциите на старите акционери. 

Impulse Growth планира систематично увеличение на капитала в бъдеще, предлагайки на всички инвеститори да участват на текущата пазарна стойност. Ако тя е по-висока, те следва да инвестират чрез варанти, което гарантира справедливост и равни условия за всички, като същевременно осигурява средства за развитие на компанията без негативно въздействие върху старите акционери.

В заключение Николай Мартинов добави, че ImpTech, индекса, който Impulse Growth разработи за да отразява иновативните компании на БФБ, продължава да бъде във фокус. За последните три години, индексът е отчел ръст от почти 170 %. В момента той включва седем компании, и се очаква, че след няколко месеца към тях да се присъедини и Boleron.

През 2023 г., Impulse Growth активно работи за насърчаването на инвестиции в България, акцентирайки върху растящи иновативни компании с експортен потенциал.

Разработен е образователен email курс, насочен към начинаещите инвеститори, публикувани са над 100 статии, представящи развитието на компаниите в портфолиото на Impulse Growth през годината, както и 17 анализa.

Целият запис от срещата можете да гледате във видеото или като се абонирате за YouTube канала.

Сподели