На 15 юли 2025 ще се проведе аукцион на неупражнени права за емисията варанти

27% ръст на активите на Impulse Growth през 2023 г.

Съоснователят и партньор в IMPETUS Capital Николай Мартинов направи обзор на резултатите на Impulse Growth за 2023 г. и за четвъртото тримесечие на онлайн среща с инвеститорите.

„Годината беше изключително интересна за нас. Едно от важните събития през 2023 е награждаването на Impulse Growth от Българска Фондова Борса (БФБ) за ликвидност. Това е оценка на БФБ, която индикира, че една компания, която не е толкова голяма като пазарна капитализация, имаше втора по размер ликвидност на beam пазара за растеж за 2023 г. Стремежът ни е да станем лидери в тази област и да имаме най-голяма ликвидност на BEAM пазара“, започна резюмето си Николай Мартинов

Компаниите от портфолиото на Impulse Growth направиха значителни стъпки в подкрепа на растежа си през годината, а Shelly достигна капитализация от 1 млрд. лева. Kikimora и Boleron успешно завършиха кампании за набиране на средства, започнати още през предходната година. В бъдеще се очакват кампании за набиране на капитал за Bianor и Smart Organic.

Мартинов припомни, че портфолиото на Impulse Growth е разделено на две основни категории–търгувани на борсата дивидентни растящи компании–Telematic, Speedy, БФБ, Smart Organic и bianor–както и бързорастящи високотехнологични компании, които още не са осъществили първично публично предлагане (IPO).


През изминалата година, Impulse Growth отчита значителен успех, като реализира печалба от 1.5 милиона лева от курсови разлики от цялото портфолио, допринесли за общо увеличение на стойността на активите с 27%.

Значителните промени в Impulse Growth през изминалата година включват и рекорден скок на стойността на Shelly Group, Българска Фондова Борса и Kikimora, която през Q4 увеличава стойността си петкратно.

Много силно развитие през миналата година има и на търгувани на борсата акции, които са в портфолиото на Impulse Growth. БФБ (като акция) е донесла 45% обща възвръщаемост през годината, като дивидентната доходност е 11%. Други компании с висока дивидентна доходност са Speedy и Smart Organic. Telematic е единствената компания с относително по-ниска възвръщаемос–с много висока дивидентна доходност, но отрицателна ценова доходност. Най-вероятно след обявеното обратно изкуп