Разгледай новата ни Академия за Лични Финанси и се включи

Smart Organic стартира изплащане на дивидент

От 18 юни Smart Organic (SO) стартира изплащане на дивидент, гласуван на общото събрание на акционерите, проведено през март тази година. Общата сума, която компанията ще изплати на акционерите е близо 2,3 млн.лв. Брутният дивидент на брой ценна книга е 0,22 лв., а нетният – 0.209 лв. Крайният срок за изплащане на дивиденти е 6 месеца, считано от началната дата- 18 юни 2024 г.

На акционерите, чиито акции се намират в А регистър на “Централен депозитар” АД, Smart Organic ще изплати дивидент по банков път по посочени от тях банкови сметки или в брой на касите на “Банка ДСК” АД.

На акционерите, чиито сметки за ценни книжа са в Б регистър на “Централен депозитар” АД (клиентска подсметка при избран от тях инвестиционен посредник), дивидентът ще се изплаща чрез съответния инвестиционен посредник със съдействието на “Централен депозитар”. 

След изтичането на крайния срок на изплащане на дивидент всеки акционер, който не е получил своя, следва да отправи писмено искане към компанията, за да получи дивидент по банков път.

Напомняме, че в момента тече процедура по набиране на нов капитал за Smart Organic.  Компанията смята дa изпoлзвa нoвoпpивлeчeния oт Българска фондова борса капитал за:

  • aвтoмaтизaция на пpoизвoдcтвoтo;
  • yвeличaвaнe пpoизвoдcтвeнитe мoщнocти;
  • инвecтиции за зaĸyпyвaнe нa cypoвини;
  • eвeнтyaлни бъдeщи пpидoбивaния.

В  последната една година ценните книжа на Smart Organic поскъпват с повече от 75%, а пазарната капитализация на дружеството е близо 222,7 млн.лв.

Oснована през 2009 г.,  днес Smart Organic е най-големият производител на биохрани в България и един от водещите дистрибутори за Европа. Чрез мрежа от дистрибутори и търговци на дребно здравословните ѝ продукти се предлагат в над 60 страни по света.Impulse Growth инвестира в Smart Organic от ноември 2021 г. след като се включи в първичното публично предлагане на акции на дружеството на BEAM пазара. Тогава Smart Organic набра капитал от близо 6 млн. лв. и стана първата компания от хранителния сектор на BEAM пазара за малки и средни предприятия.

Сподели