Impulse GROWTH стартира емисия на варанти

Smart Organic се листва на регулиран пазар

От декември 2021 г. акциите на Smart Organic (SO) се търгуват на BEAM пазара. Естествено продължение на стремежа на компанията е разрастване на дейността ѝ. В резултат през април 2024 г. беше взето решение за придобиване на статут на публично дружество и за преместването на Основен пазар BSE, организиран от “Българска фондова борса” АД (БФБ), в Сегмент акции “Standard”.

На 14 май 2024 г. с решение на Комисията за финансов надзор е одобрен Проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции на Smart Organic (SO) и за първично публично предлагане (IPO) на акции от увеличението на капитала на компанията. Размерът на емисията е 10 310 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас и с номинална стойност 1 лв. за брой акция. 

Придобиването на публичен статут е само първата стъпка на Smart Organic. Компанията планира в следващите месеци и увеличение на капитала си.

Дружеството възнамерява да предложи на инвеститорите 1.031 млн. нови акции с емисионна цена от 19 лв. В резултат Smart Organic ще набере 19.589 млн. лв. свеж ресурс, ако увеличението бъде записано на 100%.  За да се счита за успешна подписката, е необходимо да се запишат най-малко 500 000 нови акции.

Последната сделка по позицията на компанията е на цена от 20.20 лв. за акция, в резултат на което пазарната ѝ оценка възлиза на 208 млн. лв.

По предварителни данни за първото тримесечие на тази година консолидираните приходите от продажби на дружеството са в размер на 21.5 млн. лв. и то отчита ръст от 21.4% в сравнение със същия период на 2023 г. 

След изключително увеличение през миналата година от над 40%, плановете на Smart Organic за текущата са за по-високи продажби с около 25%, като по-голямата част от тях се очаква да бъдат реализирани през втората половина на 2024 г., когато предстои да заработи новата фабрика в Божурище.

Oснована през 2009 г.,  днес Smart Organic е най-големият производител на биохрани в България и един от водещите дистрибутори за Европа. Чрез мрежа от дистрибутори и търговци на дребно здравословните ѝ продукти се предлагат в над 60 страни по света.

Impulse Growth инвестира в Smart Organic от ноември 2021 г. след като се включи в първичното публично предлагане на акции от компанията от BEAM пазара за растеж на Българска фондова борса. Тогава, Smart Organic стана първата компания от хранителния сектор на BEAM пазара и набра близо 6 милиона лева.


Бихме искали да Ви напомним за предстоящата следобедна инвестиционна закуска на 17 май 2024 от 14:00ч. в Карол Библиотека, ул. Златовръх 1, София. Присъстващите на събитието ще научат преди всички останали какви са възможностите за инвестиция в Smart Organic при предстоящото набиране на капитал за бизнес развитие.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Подобни статии