Разгледай новата ни Академия за Лични Финанси и се включи

Инвестиции за начинаещи: Как да изградим успешно портфолио с акции?

В края на май инвестиционният мениджър в IMPETUS Capital и Impulse GROWTH Кристина Босева участва в интервю на Маратон по Женско лидерство и предприемачество, организиран от Women In Tech & Leadership – Bulgaria, което е част от глобалното движение за овластяване на жените по целия свят и насърчаване равенството между половете, равен достъп до ресурси и образование и равни възможности в STEAM и предприемачеството. По време на гостуването си тя сподели един интересен факт, че държи по-малко от 5% от спестяванията си в банкова сметка или пари в брой. Всичко останало разпределя за инвестиции. 

Как да инвестираме в акции?

Препоръчително е човек да си създаде един буфер преди да вземе решение за  инвестиране в акции, като всеки сам определя стойността и валутата. Например може да бъде както в лева, така и във валута, в депозитна или спестовна сметка в банката. Добре е спестената сума да е на стойност, която може да покрие разходите за няколко месеца напред, в случай че по някаква причина човек остане без работа или доходи. Това е изключително важно и не се смята към инвестиционния портфейл. 

Кристина Босева сподели личния си опит, че в началото, когато стартира с инвестирането, започва с т.нар. инвестиционна застраховка  и на малко по-късен етап се ориентира към инвестиционното портфолио на Impulse GROWTH, което е насочено към растящи и иновативни компании. Инвестиционният портфейл от акции дава възможност за диверсификация, защото съдържа много компании, които са на различен етап от своето развитие. Това дава едно спокойствие, че дори и стойността на някоя от компаниите за започне да спада, ръстът на друга ще го покрие и всъщност в края на деня човек може да завърши на печалба. 

С времето инвеститорът натрупва знания за акциите и пазара, придобива опит и увереност, в резултат на което може да започне да избира ценни книжа от отделни компании и да ги добавя към вече диверсифицирания си портфейл. Кристина Босева избира да закупи акции на едно от дружествата в портфейла на Impulse GROWTH – компанията за Smart home IoT решения “Shelly Group”.

Как да изберем в кои акции да инвестираме

За да бъде едно инвестиционно портфолио успешно, от изключително значение е човек предварително да е дефинирал много ясно целите си и да търси информация да се образова какво е приложимо конкретно за неговите цели. Например този, който цели да запази стойността на парите си, може да инвестира в много ниско рисково портфолио, да постигне изцяло целта си и това да е успешно според неговите цели. 

Когато целта на човек е финансова свобода в дългосрочен план, например когато цели да осигури образованието на децата си или да води по-спокоен живот след определена възраст, портфолиото може да изглежда по по-различен и разнообразен начин. 

Друг важен аспект освен ясно определени цели е добрата диверсификация. Кристина Босева споделя: “Рискът е навсякъде около нас и диверсификацията е нещо необходимо за