Impulse GROWTH стартира емисия на варанти

Impulse GROWTH стартира емисия на варанти

От 11 юни 2024 г. Impulse Growth стартира търговия с права за придобиване на варанти на дружеството. Това е първата емисия варанти на пазар BEAM за малки и средни предприятия на “Българска фондова борса” АД (БФБ).

Търговията с правата ще приключи на 9 юли 2024 г., а крайната дата за записване на варантите е 11 юли 2024 г. На 15 юли 2024 г. ще бъде проведен аукцион за незаписани права с крайна дата за записване на 18 юли 2024 г. Съгласно графика на процедурата по предлагането на варантите на Impulse Growth на 15 юли ще се проведе аукцион за неупражнените права (при наличие на такива).

Какво представляват варантите?

Съгласно Закона за публично предлагане на ценни книжа варантът се определя като “ценна книга, която изразява правото за записване на определен брой ценни книжа по предварително определена емисионна стойност до изтичането на определен срок”. 

Варантите от планираната емисия дават на притежателя си право, но не и задължението да закупи определено количество акции по предварително фиксирана цена на определени дати.

Всеки две съществуващи акции биха дали право на записване на един варант в настоящата емисия. На всеки три месеца в рамките на 1 година притежателят на варанти може да заяви записване на акции в увеличението на капитала на дружеството. Правото за записване на акции се губи след изтичане на 12 месеца.

Повече за ползите от емисията на варанти за дългосрочните инвеститори ще откриете тук.

Защо да изберете да увеличите инвестициите си с Impulse Growth във варанти?

Дългосрочната цел на Impulse Growth е популяризиране на инвестициите в растящи иновативни компании, насочени към експорт. Impulse цели регулярно увеличаване капитала, за да даде достъп на инвеститорите си до нови иновативни компании. Подхода с варанти позволява на дружеството да защити стойността, създадена за текущите инвеститори, като предлага на всички инвеститори включване на цена над счетоводната стойност на акция.

В резултат инвеститорите могат да планират своите инвестиции, имайки яснота, че на определени дати с следващата една година ще могат да купят акции по предварително фиксирана цена. Impulse Growth цели изграждането на голям диверсифициран инструмент за инвестиране в растящи компании.

Акциите на Impulse Growth поскъпват с над 40% през последната 1 година. В портфолиото на дружеството присъстват над 20 бързорастящи иновативни и растящи дивидентски компании: дигиталната застрахователна платформа “Boleron”, транспортният лидер “Discordia”, водородният иноватор “Hydrogenera”, компанията за Smart home IoT решения “Shelly Group”, компанията за киберзащита Kikimora.io и др.

Impulse Growth планира нови инвестиции, значителна част от които ще бъдат насочени към компании с приходи, организации с проверен бизнес модел и няколко по-напреднали в развитието си компании с потенциал за листване на БФБ или световни публични пазари. 

На 10 юни 2024 г. Impulse Growth ще се проведе среща с инвеститорите от 17 ч. в Zoom. По време на уебинара Николай Мартинов и Виктор Манев, основателите на IMPETUS Capital, ще представят плана на Impulse Growth за увеличение на капитала в следващите 24 месеца.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Подобни статии