Разгледай новата ни Академия за Лични Финанси и се включи

Impulse GROWTH пусна първа емисия варанти на BEAM пазара

На 11 юни 2024 г. “Импулс Растеж” АД стартира емисия на варанти на BEAM пазара за растеж на “Българска фондова борса” (БФБ). С помощта на този нов финансов инструмент компанията предвижда да увеличи капитала си с 4,5 млн. лв. през следващата година, което ще донесе още повече доходност на настоящите и бъдещите ѝ инвеститори. 

В България голяма част от хората спестяват чрез банкови депозити, ипотечни кредити, недвижимо имущество. Вече е напълно възможно да станете инвеститори като отделяте регулярно по-малко пари, но да получите същата перспектива за растеж и печалба.

Новите инвеститори, които все още се колебаят дали да спестяват в растеж, или да продължат да инвестират в депозити и ипотечни кредити, имат възможността да закупят акции, да фиксират цената, на която ще инвестират следващата една година – след това да наблюдават развитието на компанията и да решат дали да инвестират,” споделя Николай Мартинов, съосновател и партньор в IMPETUS Capital и “Импулс Растеж” АД по време на онлайн срещата с инвеститорите I Q1

Как протича емисията на варанти?

От 11 юни 2024 г. “Импулс Растеж” АД издава варанти чрез BEAM пазара за растеж на БФБ. Варантите представляват финансов инструмент, който Ви дава правото, но не и задължението, да купите или продадете определено количество ценни книжа (в случая акции на “Импулс Растеж” АД) по предварително фиксирана цена.

Това е първата емисия варанти на BEAM пазара за малки и средни предприятия на БФБ. Търговията с правата ще приключи на 9 юли 2024 г., а крайната дата за записване на варантите е 11 юли 2024 г.

Можете да заявите желание за придобиване на варанти на “Импулс Растеж” АД срещу такса от 0,10 лв. за брой варант.  Всеки Ваш варант Ви дава правото да купите (запишете) една акция на дружеството за 1,50 лв. в рамките на една година. “Импулс Растеж” АД планира да издаде допълнителна емисия варанти след 6 месеца, но на по-висока цена. 

Всички настоящи инвеститори в дружеството получават право да запишат варанти безплатно до 9 юли 2024. Тази възможност е валидна за хората, които към към 5 юни 2024 г. са притежатели на акции на “Импулс Растеж” АД.

Как да се включите в покупката на варанти в 3 лесни стъпки?

Стъпка 1: Придобиване на права и заявка за варанти

При всяка нова емисия на дружества, които вече са листнати на БФБ и BEAM пазара за растеж, съществуващите акционери автоматично придобиват права за записване на пропорционална част от емисията спрямо своя дял. За участие в емисията на варанти инвеститорът следва да  изпълни едно от тези три условия:

  • да е закупил акции от капитала на “Импулс Растеж” АД най-късно до 3 юни 2024 г. (за да получи права);
  • да закупи права за записване на варанти (борсов код IMP2) най-късно на 9 юли 2024 г.;
  • да закупи права за записване на варанти на служебния аукцион, който ще се състои на 15 юли 2024 г.

Ако сте настоящ акционер:

Вашите права за записване на варанти (