На 15 юли 2025 ще се проведе аукцион на неупражнени права за емисията варанти

Impulse Growth планира емисия на варанти

В рамките на онлайн среща с инвеститорите за резултатите за 2023 г. и за четвъртото тримесечие, съоснователят и партньор в IMPETUS Capital Николай Мартинов обсъди предстоящото увеличение на капитала на Impulse Growth под формата на издаване на варанти. Програмата за варанти ще започне след регистрацията на третия инструмент, управляван от IMPETUS Capital, ImVenture III, чрез който ще бъдат осъществени инвестиции в иновативни компании от региона, включително тези защитили своята визия в рамките на състезанието Kármán Line.

Варантите са вид ценни книжа, които дават на притежателя си правото, но не и задължението, да купи или продаде предварително определено количество ценни книжа по предварително фиксирана цена в определен срок или на определена дата.

Емитирането на варанти предлага значими предимства за всички инвеститори в Impulse Growth, без разлика дали са нови или стари участници. 

„След завършването на процеса по създаване на ImVenture III – новият ни финансов инструмент, ще започне процедура за увеличаване на капитала на Impulse Growth чрез емисия варанти. Това е ключов инструмент за Impulse Growth, защото ще позволи да се привличат средства без да се разводнява дела на съществуващите акционери“, коментира Николай Мартинов.

Варантите дават възможност на инвеститорите:

 • да спестяват в растеж с Impulse Growth;
 • да предвиждат и управляват средствата си оптимално.

Същевременно, варантите позволяват на настоящите инвеститори да планират средствата си във времето така, че да не бъдат разводнени. 

Емитирането на варанти ще осигури по-добра възможност за планиране на ресурсите от страна на екипа на Impulse Growth и предварителното разпределение на средства за нови инвестиции, което позволява постигането на по-висока възвръщаемост. 

За разлика от вторичното публично предлагане, варантите осигуряват възможност за увеличение на капитала без внезапни колебания в цената на акциите и без да се налага отстъпка за новопривлечените инвеститори, което гарантира равнопоставеност за настоящите инвеститори.  

За дългосрочните инвеститори, варантите носят следните ползи:

 • увеличение на капитала без отстъпка за новопривлечени инвеститори;
 • планирано изплащане на средства за нови инвестиции;
 • намаляване на колебанията на цената на акцията и открояване на дългосрочен тренд; 
 • още по-висока ликвидност за свободно търгуваните акции;
 • по-ниско влияние на постоянните разходи върху печалбата;
 • увеличение на активите без значение на броя на записалите и без големи кешови наличности, които забавят ръста на активите.

За краткосрочните инвеститори, основните ползи са:

 • създаване на инструмент, следващ цената на Impulse Growth в съотношение 1:10 (“leverage”);
 • възможност за следване на цената на платформата чрез десетократно по-малко средства;
 • възможност за печалба от краткосрочни трендове;
 • възможност за “отиграване” на дневни новини при Shelly Group и други големи инвестиции на Impulse Growth; 
 • възможност за арбитраж при разлики в цената на варантите и акциите.

Емисията варанти ще помогне на Impulse Growth да постигне целта си и да стане лидер по ликвидност на BEAM пазара за растеж на БФБ след като достигна второ място през изминалата година. 

Съществен е и фактът, че увеличаването на капитала ще намали влиянието на постоянните разходи върху печалбата, откривайки пътя за потенциалното изплащане на дивиденти в бъдеще.

В контекста на стратеги