Impulse GROWTH стартира емисия на варанти

Инвестиция в зелена енергия – Green Innovation става част от портфолиото на IMPETUS Capital

IMPETUS Capital инвестира 250 хил. евро като част от новия рунд на финансиране съвместно с Карол, MFG Invest и ангели инвеститори. По този начин Green Innovation става 20-та компания в портфолиото на Impulse Growth.

Green Innovation е специализирана в разработването и внедряването на иновативни технологии за производство на водород. Набраното финансиране ще бъде използвано за увеличаване производствения капацитет, дооборудване и привличане на нови експерти в компанията.

Инвестиция в зелена енергия

Green Innovation стартира дейността си през 2016 г., като за последните две години има успешно реализирани 82 проекта в три различни държави. „56 водородни системи с различен капацитет са интегрирани в индустриални предприятия и обществени сгради. Някои от нашите електролизьори работят повече от четири години, отчитайки отлични резултати. Радваме се, че чрез дейността си можем да демонстрираме огромния потенциал на водорода и множеството му приложения. Неговото производство създава много нови възможности за енергийна ефективност и независимост. Ние вярваме, че имено водородът може да бъде основен енергиен източник. Той е универсален, има нулев въглероден отпечатък и може напълно да замени конвенционалните горива“, споделя основателят на Green Innovation Драгомир Иванов.

Водородът е правилният избор за разрешаване на тежката енергийна криза за човечеството и разумният път към свободно от парникови емисии общество. Ето защо иновативният подход на Green Innovation за разрешаване на проблема с глобалното затопляне и недостига на енергийни ресурси привлече вниманието ни“, коментира съоснователя на IMPETUS Capital Николай Мартинов. „Силният екип и постигнатите до момента резултати от компанията разкриват потенциала ѝ да се превърне в един от лидерите в сферата на водородни технологии. Именно това търси IMPETUS Capital – високи технологии, които създават стойност и променят живота на хората по целия свят“, добавя той.

Водородът в основата на зеления преход

Подписването на Парижката конвенция заяви амбициите на Европа да стане неутрална до 2050 г. Изкопаемите горива генерират 89% от глобалните CO2 емисиите. Те са невъзобновяем източник и в момента доставят около 80% от световната енергия. Намаляването на емисиите ще изисква драстични промени и трансформиране на цялата енергийна система чрез огромно редуциране на дела на изкопаеми горива главно за сметка на възобновяеми енергийни източници. На водорода се отрежда ключова роля в постигането на Европейския зелен пакт. Предвижда се световното производство на водород да нарасне от 4 до 7 пъти. Очаква се електролизата да бъде основен двигател на растежа с дял от 62% през 2050 г. (спрямо 5% през 2020 г.) от общото производство на Н2 на годишна база.

Green Innovation разработва иновативни технологии за различните приложения на водорода в енергийната система. Компанията може да конфигурира технологията си според специфичните нужди на разнородните проекти. Продуктите са модулни, идеално конфигурирани да работят като един – нямат лимит в производството на чист водород. Технологията позволява да се изгради процес според енергийните изисквания на клиента. Всяка система се разработва и произвежда конкретно за спецификите на проекта. Индивидуалното производство гарантира максимална ефективност и икономия.

Всеки може да стане част от успеха на компаниите в портфейла на IMPETUS Capital, инвестирайки в Impulse Growth, иновативен инструмент за българския пазар, с който екипът на IMPETUS Capital напълно променя пазара на дялово инвестиране в България.*

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.