Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Boleron с нов продукт – инвестиционна застраховка “Живот”

Boleron представя на клиентите си нов онлайн продукт – Инвестиционна застраховка “Живот”. Това се случва само месец след като софтуерната платформа за дигитално застраховане реализира успешно IPO на 955 051 броя нови акции на Българската фондова борса.

Застраховка “Живот” с инвестиционен фонд е финансов продукт, в който освен елементи на застраховка присъства и възможност за спестяване чрез инвестиционен компонент. Основната ѝ цел е в две направления:

  • осигуряване на обезщетение при смърт на застрахованото лице;
  • дългосрочно спестяване с потенциал за растеж и привлекателна годишна доходност, достигаща до 13%.

За разлика от други финансови продукти застраховка “Живот” с инвестиционен фонд на Boleron няма фиксиран срок. Клиентите сами решават кога да я прекратят и да изтеглят спестяванията си. Въпреки това препоръчителният срок за сключване е 20 г., тъй като по този начин  клиентът ще си осигури необходимото време за натрупване на спестявания, ще генерира по-висока доходност и ще може да се възползва от бонуса за постоянство, интегриран във финансовия продукт.

С удобството на онлайн сключване застраховка “Живот” с инвестиционен фонд на Boleron отговаря на всички съвременни изисквания за ефективност и гъвкавост при управлението на личните финанси. Дигиталната платформа дава възможност застраховката да се направи бързо и лесно както през сайта, така и от мобилен телефон. Мобилното приложение на Boleron дава допълнителни ползи, защото чрез него застрахованото лице получава непрекъснат достъп до цялата информация и всички плащания и документи, свързани със застраховката.

IMPETUS Capital инвестира в BOLERON през 2021 г. През месец февруари 2024 год. дигитална платформа за онлайн застраховане постигна целта си и набра 3 170 769 лева, пласирайки 955 051 броя нови акции в първото първично публично предлагане (IPO) на Българска фондова борса.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.