Разгледай новата ни Академия за Лични Финанси и се включи

БФБ с нова възможност за печалба дори и при спад в цените на акции

Възможен ли е подобен сценарий: печалба дори и при спад в цените на акциите? Отговор на този въпрос дава изпълнителният директор на “Българска фондова борса” АД (БФБ) доц. д-р Маню Моравенов в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

В средата на юни, както вече знаете, БФБ стартира нова платформа с “Централен депозитар” за заемане и отдаване на финасови инструменти. Тя запълва една дългогодишна липса на българския капиталов пазар. 

До скоро покупко-продажбата на ценни книжа се осъществяваше по стандартния начин чрез покупка, когато инвеститорът има парите и продажба, когато инвеститорът притежава книжата. Новата платформа на БФБ и “Централен депозитар” осигурява възможност за осъществяване на т.нар. къси продажби и маржин покупки.

Какво представляват късите продажби?

Късите продажби са инвестиционна стратегия, при която инвеститорът взема назаем акции от инвестиционен посредник и ги продава на пазара с надеждата, че цената им ще се понижи. След това, той може да купи обратно ценните книжа на по-ниска цена, да ги върне на инвестиционния посредник и да запази разликата като печалба. 

Ето как изпълнителният директор на БФБ описва стъпките на една къса продажба:

Например вие имате 1000 акции от една компания и започвате да продавате – “скъсявате позицията”. В момента, в който тя се занули, вие сте на нулева позиция. Обаче повечето платформи дават възможност да продължите да продавате, въпреки че нямате [тези акции]. В момента, в който продадете 100 акции, които нямате, вече сте на “къса” позиция. Това, което реално се случва – вие взимате назаем 100 акции, продавате ги на пазара, очаквате, че цената ще падне, купувате ги по-евтино, връщате книжата, които сте заели, плащате малка лихва за това, че сте взели заем, и се надявате, че разликата в цената, която сте направили, ще покрие лихвата и ще остане нещо отгоре“.


Impulse Growth инвестира в БФБ АД от септември 2021 г. не само заради желанието си да участва в развитието и разрастването на капиталовия пазар в България, но и заради възходящите резултати, които компанията демонстрира.  Към момента пазарната капитализация на БФБ доближава 100 млн. лв. По време на общото годишно събрание на БФБ, проведено на 18 юни 2024 г., беше взето решение 100% от нетната печалба за 2023 г. да бъде изплатена под формата на дивидент.

Сподели