Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Над 25 млн. лв. рискови инвестиции са получили стартъпи и малки компании чрез BEAMUp Lab

BEAMUp Lab е инициатива на Българската фондова борса, чиято цел е да подпомогне перспективни и иновативни български стартъпи с устойчиви бизнес модели. Тя им дава видимост пред потенциални инвеститори и повишава тяхното знание за възможностите за финансиране на развитието им. Акселераторската програма действа малко повече от две години.

През настоящата година BEAMUp Lab се провежда за трети пореден път. Всяко издание на BEAMUp Lab включва четири стратегически срещи. В тях компаниите представят бизнес моделите си и обменят опит с експерти от партниращи организации. Mалките и средни предприятия (МСП) и стартъпи получават възможност да се запознаят с всички възможности за инвестиране и развитие на бизнеса им.

Равносметката досега е участие на общо 65 компании в трите издания: в първото 20 компании, във второто – 22 компании и в третото – 23 компании. Селектираните компании включват представители на перспективни сектори с потенциал за развитие и иновативни бизнес модели. Отличителна черта за всички компании-участници в акселераторската програма BEAMUp Lab e двуцифрен растеж на приходите в последните 3 години. За времето на действие на програмата, компаниите-участници са получили финансиране за малко повече от 25 млн. лв.

Инвестициите на IMPETUS Capital и Impulse Growth в BEAMUp Lab

IMPETUS Capital е един от водещите венчър фондове, които подкрепят инициативата от началото на нейното създаване и вече е инвестирал в общо 5 от компаниите, участвали в 3-те издания на акселераторската програма на Българска фондова борса – A4E, Browswave, SoCyber, Boleron и Smart Organic. И петте компании са достъпни за инвеститорите, закупили акции с портфолиото на Impulse Growth.

Инвестираните стартъпи и МСП

Smart Organic е участник в първото издание на BEAMUp Lab. Компанията е основана през 2009 г. и днес е един от водещите производители и дистрибутори на биохрани в Европа. Чрез мрежата от дистрибутори и търговци на дребно на компанията, продуктите ѝ се предлагат в над 60 страни по света. Някои от по-известните марки на компанията са Roo’Bar, Dragon Superfoods, Bett’r, Kookie Cat. Smart Organic е първата компания от BEAMUp Lab с успешно IPO на пазар BEAM на Българска фондова борса, в което набра близо 6 млн. лева.

A4E и Browswave са участници във второто издание на BEAMUp Lab. А4Е разработва онлайн платформа, която автоматизира вземането на бизнес решения на база анализ на исторически и прогнозни данни. Платформата намира приложение в търговията, финансовия и застрахователен сектор. Browswave предоставя инструменти за търговско и бизнес разузнаване (sales and business intelligence) на абонаментен принцип, използвани както от търговските вериги за електроника, така и от доставчиците им.

Boleron и SoCyber са участници в настоящото трето издание на BEAMUp Lab. BOLERON е първият български оператор на софтуерна платформа за дигитално застраховане, специално създадена за закупуване и управление на застрахователни продукти през Интернет и мобилни телефони от крайни потребители. Платформата няма аналог в региона на Югоизточна Европа. До момента BOLERON е привлекла инвестиции на стойност 8 млн. лв. Стратегическата цел на BOLERON е да стане лидер в дигиталното застраховане в Източна Европа, като внедрява нови технологии и навлиза на нови пазари. 

SoCyber е „син океан“ в киберзащитата. Младата компанията използва нишова бизнес стратегия и се специализира единствено в услуги, свързани с проверка на сигурността или т.нар. „бяло хакерство“, което я различава от конкурентите в бранша. SoCyber отбелязва възходящо развитие с двуцифрен ръст в последните 5 години.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Подобни статии