А4Е 

Автоматизация на бизнес решения на база исторически и прогнозни данни.

2015 г.

Христо Хаджичонев, Александър Ефремов, Николай Николов и Димитър Атанасов

Анализ на данни

А4Е разработва онлайн платформа, която автоматизира вземането на бизнес решения на база анализ на исторически и прогнозни данни. Намира приложение в търговията, финансовия и застрахователен сектор, а сред най-големите клиенти на компанията са сладкарници Неделя, eBag, Deichmann и др.

Компанията е създадена през 2015 г. от Христо Хаджичонев, Александър Ефремов, Николай Николов и Димитър Атанасов с общо над 75 години опит в анализирането на данни, които имат за цел разработването на платформа в помощ вземането на решения чрез автоматизиран анализ на исторически и прогнозни данни.

IMPETUS Capital инвестира в А4Е през 2015 г.

Среден годишен ръст:

35% / за последните 5 години

Цена на акция през 2022 г.:

111 лв.

Цена на акция през 2016 г.:

14.60 лв.

Прогнозни приходи на компанията до 2030г.:

€ 1 млрд.

Започни да инвестираш с Impulse Growth

Стани част от успеха

Единствено в Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании, разчитайки на професионално управлявано портфолио и до 25% по-добри финансови резултати от традиционните инвестиционни фондове.