Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

А4Е 

Автоматизация на бизнес решения на база исторически и прогнозни данни.