На 15 юли 2025 ще се проведе аукцион на неупражнени права за емисията варанти

Wiser Technology финализира придобиването на “Диджитал Лайтс”

Wiser Technology (до скоро: Bianor, Ticker: BNR), която е част от портфолиото на Impulse GROWTH, финализира сделката по придобиването на 100% от капитала на софтуерното дружество “Диджитал Лайтс” ЕООД. Цената, която високотехнологичната компания ще заплати за придобиването, е определена на база един път приходите от реализираните през 2023 г. продажби на “Диджитал Лайтс” ЕООД, коригирани с оборотния капитал и нетната финансова позиция към 31 май 2024 г.

Продавачът поема ангажимент да реинвестира част от покупната цена за записване на акции при последващо увеличение капитала на Wiser Technology. Трябва да се има в предвид, че стойността на цената за покупка може да претърпи промени, като това зависи от емисионната стойност на новите акции.

 “Диджитал Лайтс” ЕООД е софтуерно дружество, чиято основна специализация се свързва със създаване на решения за отбраната, космоса, телекомуникации и мобилност. През последната година Wiser Technology придоби още:

  • Bulbera (“Булбера” ООД) – компания, която се занимава с разработка на специализирани софтуерни решения в областта на телекомуникациите, електронната търговия и здравеопазване;
  • GotoAdmins (“ГоуТуАдминс Груп” ООД) – бързо развиваща се ИТ компания, чиято тясна специализация е в областта на дигитална трансформация, управление и миграция на облачни услуги; 
  • ITIDO (Айтидо Технолоджис” ООД) – дружество, специализирано в предоставянето на услуги по разработване на мобилни и уеб софтуерни продукти;
  • Databreathe (“Дейтабрийд” ЕООД) – основната дейност на тази компания е в областта на машинното обучение (machine learning) и изкуствен интелект;
  • Prime Holding (“Прайм Холдинг” АД) – компания за консултантски услуги и разработка на специализирани софтуерни продукти. В края на юни Wiser Technology придоби 51,02% от капитала на дружеството.

Обединеният екип на всички дружества е над 500 души, сред които има програмисти, консултанти и учени. Това нарежда Wiser Technology сред водещите български софтуерни компании и сред най-големите ИТ компании, търгувани на БФБ. 
Wiser Technology е част от портфолиото на Impulse Growth от 2023 г. През последната година акциите на компанията повишиха цената си над 2 пъти (127%). Пазарната капитализация вече надминава 78 млн. лв.

Сподели