Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Transmetrics: качествените данни и AI са все по-важни за логистичната индустрия

След скорошен семинар на Transmetrics за TRATON GROUP, един от водещите доставчици на товарни автомобили в света, производител на марките Scania, MAN, Navistar и Volkswagen Truck & Bus, Димитър Павлов,  Chief Growth Officer (главен директор, отговарящ за бизнес растежа) в Transmetrics, даде интервю за уебсайта на компанията. 

Transmetrics е високотехнологична компания, която специализира в оптимизацията на логистичните процеси на транспортните компании, използвайки машинно обучение и анализ на големи масиви данни. През февруари 2023 г., тя беше една от първите две български компании, които получиха директно финансиране от фонда на Европейския съвет по иновации (EIC). В този рунд, на обща стойност 2,5 млн. евро, инвестира и IMPETUS Capital. Компанията получава и подкрепа за своята развойна дейност като част от пилотната програма EIC Accelerator.  

Димитър Павлов казва за TRATON GROUP, че логистичните компании са осъзнали, че работата с отделни платформи за обработка на данни като Excel вече не е достатъчно ефективна. Затова предвидливите оператори подсигуряват бъдещото си развитие като дигитализират целите си транспортни екосистеми. Логистичните компании, които са най-успешни днес, инвестират в дигитализацията си отдавна, оценява Павлов.

Традиционното събиране на данни в Excel е времеемко и не отговаря на динамичните нужди на днешните пазари, коментира Павлов. За да осигурят смислени насоки за взимане на бизнес решения в логистиката, масивите от данни трябва да позволяват анализ в зависимост от контекста, включващ фактори като маршрут на курса, модел на товарния автомобил, ефективен разход на гориво и параметрите на товара. А това не е възможно в Excel. 

Затова, лидерите в логистиката използват дигитални инструменти, превръщайки данните в свое конкурентно предимство. Те се адаптират към променящите се нужди в индустрията и сред клиентите и използват данните за създаване на иновативни решения.  Употребата на изкуствен интелект (AI) помага на логистичните компании да планират ефективно, да използват ресурсите си ефикасно и да ги разпределят по оптимален начин, който осигурява устойчивост на дейността им. Качеството на данните е толкова важно за AI, колкото надежността на автопарка за логистичните вериги. 

Логистичната индустрия използва решения, базирани на AI, все повече и пазарният им дял расте изключително бързо. Според изследване на Straits Research, което Павлов цитира, дялът на AI в световния логистичен пазар е бил 7,96 млрд. долара през 2022 г. и се очаква да достигне до 238,89 млрд. долара през 2031 г., със сложен годишен темп на растеж (CAGR) от 45,93% за периода 2023-2031 г. 

Павлов коментира, че анализът на данни и използването на AI подобряват процесите на логистичните компании и увеличават печалбите им чрез намаляване на разходите и оптимизация на автопарка. Технологичните решения помагат за опазването на околната среда като подобряват планирането на маршрути, разпределението на ресурси, намаляват разхода на гориво и въглеродните емисии. 

Ако искате да проверите колко въглеродни емисии би спестила употребата на високотехнологичните решения на Transmetrics за определено разстояние, изминато за година, може да се консултирате с онлайн калкулатора на компанията. 

Една от тенденциите при употребата на AI в логистиката е изграждането на “цифрови близнаци” (digital twins) на автопарка и логистичните системи, което позволява разиграването на различни сценарии и оптимизацията на мрежите. 

Решенията на Transmetrics използват машинно обучение и AI, за да създадат по-качествени аналитични модели, носейки директни ползи за бизнеса. 

Transmetrics вече е удвоила екипа си, интегрира специализираните си софтуер решения в цялостна логистична платформа и се фокусира върху изграждането на дългосрочни партньорства с досегашни и нови клиенти. Компанията предлага продукта си на пазар оценен на 8,96 трилиона долара през 2023 г. Според прогнозите глобалният логистичен пазар ще достигне стойност от 18,23 трилиона долара през 2027 г. (източник: https://www.precedenceresearch.com/logistics-market) . 

Transmetrics до този момент е набрала 3,2 млн. евро рисков капитал, както и 1,7 млн. евро грант. Стратегическата цел на компанията е да постигне над 1000% ръст в приходите си през 2027 г. спрямо 2022 г.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.