Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Тайната на успешната инвестиция или как работят пазарите

За да бъде наистина успешна една инвестиция, е добре всеки инвеститор да подходи обмислено към нея, да почерпи опит от успешните или неуспешни опити на популярните инвеститори и да анализира емоциите и нагласите си. Поведението на всеки инвеститор и емоциите, които го подтикват да взима различни инвестиционни решения, са сложни и са обект на различни изследвания.

От „Начинът на Уорън Бъфет“ на Уорън Хагстром може да се разбере много за подходът на един от всепризнатите топ-инвеститори в света. „Оракулът от Омаха“, прозвище с което е известен Бъфет, вече над 6 десетилетия е пример за успех в света на инвестициите. Книгата дава примери за неговия подход и философия при подбора на акции и компании, които е купувал, както и за огромната роля на търпението или дългосрочното инвестиране за успеха.

„Психология на инвестирането“ на проф. Джон Нофсингър е книга, в която са събрани и предадени на разбираем език над 100 научни изследвания върху поведението на хората при взимането на инвестиционни решения. В книгата накратко е представена теорията на поведенческите финанси, която допълва традиционната финансова теория. 

Ние ще  се спрем на три основни емоции, които са в основата на решението дали, кога и за колко дълго да инвестирам – алчността, страхът и търпението. За да илюстрираме част от тях ще вземем за пример един от най-известните инвеститори в света – Уорън Бъфет. Неговата философия на инвестиции в стойност, търпение по отношение на инвестиционните решения, за които е убеден, че са в точния фокус и в крайна сметка успехът му на глоблните финансови пазари заслужават внимание. 

И така, как работят пазарите?

В комикса с намигване е дадено едно от най-добрите и кратки обяснения на това как работят борсовите пазари. За да успеете инвестирайки вакции, е важно да сте осъзнали, че пазарите се движат по логика, различна от човешката.

Ето някои основни насоки за механизма на пазарите на акции:

Пазарите действат изпреварващо

Пазарите отчитат „лошите новини“ и притесненията на инвеститорите от задаващи се икономически кризи преди реалната икономика да е усетила ефекта. И обратното – те започват движението си нагоре, преди да са отчетени първите сигнали за по-висок икономически растеж и излизане от кризите. Това в повечето случаи означава, че когато всички са притеснени за приближаващата глобална рецесия, както в момента, пазарите вече са отчели голяма част от негативизма и са понижили стойността на акциите. Когато те стигнат до пределното си ниво на понижение или т.нар. „дъно“ започва повишаване на цената на акциите, което не е непременно свързано с данни за подобряване на икономическата обстановка.

Кризите са възможности

Тази максима е изтъркана от употреба и звучи като клише, но в света на инвестициите в нея има много истина. Тя е валидна както за пазарите на акции, така и за икономиката. Когато икономиката изпитва сътресения, каквото беше COVID пандемията, много отрасли търпят загуби. Но има продукти и услуги, които печелят от кризата, такива например бяха куриерските услуги, on-line търговията, сектора на здравните услуги, секторът на интернет доствчиците, киберсигурността и др. 

Същото важи и за пазрите на акции. Когато е налице „мечи пазар“ (спад на пазарите по-голям от 20%), акциите могат да се закупят на атрактивни цени. Исторически bear markets продължават средно 16 месеца, след което следва движение нагоре, което в повечето случаи е над 3 пъти по-голямо от регистрирания спад.

Няколко примера:

  • През 1968 г. започва „мечи пазар“, чийто спад е 36%; „мечият пазар