Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Как да увеличим парите си във време на висока инфлация

Дали обаче тези инвестиции предпазват наистина парите ни от инфлацията, могат ли да осигурят висока ликвидност и носят ли ни сигурност? 

Инфлацията в нормални граници, до около 4% годишно, насърчва потреблението, а оттам и производството и развитието на икономиката. Както в общия случай, така и при инфлацията важи правилото, че всичко прекалено е вредно, т.е. както прекалено високата инфлация, така и липсата й или отрицателните й стойности влияят вредно на потреблението и икономиката.

В момента глобалната икономика се намира в период на висока инфлация. Експертите са почти категорични, че предстои глoбална рецесия.

Според данните на Националния статистически институт (НСИ) годишната инфлация за България за м. Октомври 2022 г. е 17,6% спрямо Октомври 2021 г. Това означава, че ако през септември миналата година сте имали 10 000 лв. и сте ги държали в сметката си, то днес с тях ще можете да купите 1/5 по-малко неща.

Решението е едно – да инвестираме парите си във финансови инструменти, които да ги предпазят от инфлацията, а защо не и да ги увеличим.

За да бъде по-ясно илюстрирано това твърдение ще представим няколко примера като ще използваме годишната инфлация в определени периоди и инвестиция с очаквана годишна доходност 8% при базова сума 10 000 лв.*

  • Януари 2010 – януари 2013

Инфлация – 11,7 %, т.е. с 10 000 лв. ще можете да купите 1/10 по-малко

Натрупана сума при инвестиция с 8% очаквана годишна доходност – 12 597 лв., т.е. инфлацията е победена от инвестицията и дори е постигната доходност

  • Януари 2015 – януари 2020 

Инфлация – 10,7 %

Натрупана сума при инвестиция с 8% очаквана годишна доходност – 14 693 лв.

  • Септември 2020 – септември 2022

Инфлация – 24,4 %

Натрупана сума при инвестиция с 8% очаквана годишна доходност – 11 664 лв.

В последния пример виждаме, че дори при инвестиране на средствата в избрания финансов актив, инфлацията не е победена и първоначалната сума се обезценила, макар и с много по-малко от средствата кеш. Следователно във време на висока инфлация е добре да се потърсят инвестиционни инструменти, които да носят по-висока доходност, въпреки че това обикновено е свързано с по-висок риск.

*Дадените примери са илюстративни и в тях не са отчетени странични фактори, но все пак задават общата линия на преимуществото на инвестирането пред парите кеш/депозити в периоди на висока инфлация. За да получите очакваната годишна доходност от една инвестиция е необходим по-дългосрочен период на инвестиция, тъй като тя рядко се постига за минимални периоди от 2 или 3 години. Инфлацията е изчислена по данни на НСИ

В какво да инвестирам?