Разгледай новата ни Академия за Лични Финанси и се включи

Историите на успеха: Transmetrics

Когато подбираме компаниите, в които да инвестираме, разглеждаме внимателно не само потенциала за пазарен ръст, конкурентните предимства и финансовите показатели, но и екипа. В основата на успешните бизнеси са именно хората – компетентни, мотивирани и с ясни цели, върху които работят последователно. Затова представяме компаниите от портфолиото на Impulse Growth от гледната точка на идеите, целите и научените уроци на техните лидери. Във втората част на рубриката ни “Историите на успеха”, Impulse Growth поговори със съоснователя и изпълнителен директор на Transmetrics Аспарух Коев за основните амбиции и цели на компанията. 

Transmetrics е високотехнологична компания, която специализира в оптимизацията на логистичните процеси на транспортните компании. През февруари 2023 г., тя беше една от първите две български компании, които получиха директно финансиране от фонда на Европейския съвет по иновации (EIC). В този рунд, на обща стойност 2,5 млн. евро, инвестира и IMPETUS Capital. Компанията получава и подкрепа за своята развойна дейност като част от пилотната програма EIC Accelerator.  

Transmetrics вече е удвоила екипа си, интегрира специализираните си софтуер решения в цялостна логистична платформа и се фокусира върху изграждането на дългосрочни партньорства с досегашни и нови клиенти. Компанията предлага продукта си на пазар оценен на 9,5 трилиона долара през 2022 г. Според прогнозите глобалният логистичен пазар ще достигне стойност от 12,975 трилиона долара през 2027 г. 

Стратегическата цел на Transmetrics е да постигне над 1000% ръст в приходите си през 2027 г. спрямо 2022 г. 

1. Разкажи за бизнеса си в едно-две изречения (твоят “elevator pitch”)?

Transmetrics е високотехнологична компания, специализирана в създаването на иновативни решения с изкуствен интелект, специално разработени за, и фокусирани върху, нуждите на глобалния транспортен и логистичен сектор.

Нашата експертиза включва интегриране на изкуствен интелект в работния процес, обработка и анализ на големи данни, прогнозен анализ на бъдещето търсене и автоматизиране на краткосрочните оперативни решения, както и стратегически оптимизации и симулации. Работим в дългосрочно сътрудничество с клиентите си – големи логистични компании – като повечето ни клиенти продължават да ползват нашия абонаментен софтуер поне 5 до 10 години след внедряването му.

2. Какъв е проблемът, който решава Transmetrics?

Ефективността в логистиката е много ниска: средно 24% от километрите, които камионите на транспортните компании изминават са без никакъв товар. Kогато има товар, средното натоварване е 57% от капацитета на камиона. Всяко ремарке се поврежда на пътя средно веднъж на две години – в такъв случай, разходите за аварийна поддръжка са пет пъти по-високи от тези за превантивна поддръжка.

Продуктите и услугите, които предлагаме, помагат на клиентите ни в подобряването на тези показатели, които са ключови за растежа и рентабилността на техния бизнес. Това подобрение може да бъде постигнато само когато решенията се вземат на база на точни, качествени и навременни данни. Затова техническата дейност на нашия продукт се състои от събирането на големи обеми логистични данни, извличането на ценна информация от тях, създаването на точни прогнози за търсенето и автоматизацията на ключови процеси по планиране.

3. Кой е крайният клиент на Transmetrics?

Исторически, крайните ни клиенти са лидерите в индустрията и известни организации в областта на логистиката и транспорта. Въпреки това, ние активно насочваме усилията си към постоянно подобрение