Разгледай новата ни Академия за Лични Финанси и се включи

Impulse Growth – доходност чрез инвестиции в растящи компании

По време на събитието 2023 Investors’ Day, което IMPETUS Capital организира на 20 април 2023 г. в София, основателите и управляващи партньори на компанията, Николай Мартинов и Виктор Манев, представиха своя анализ на инвестиционната среда, както и своя подход за постигане на висока доходност чрез инвестиции в растящи компании. 

Средата

През последните години както българската, така и световната икономика, премина през поредица от кризи, които на моменти уплашиха някои инвеститори. Но не бива да забравяме, че растежът е по-силен от кризите. 

Историята на българския дялов пазар все още е твърде кратка, за да се правят дългосрочни анализи. Но резултатите на световните пазари за последните 30 години представляват база за съпоставка. За десетгодишни интервали в този период, средната възвръщаемост на световните дялови фондове на годишна база е 15.1 – 18.7%. Инвестициите в зрели компании от индекса S&P 500 носят средно 10.6%. Разликата се обяснява от значително по-високата доходност на растящите компании. 

Голяма част от българския пазар за инвестиции е насочен към ликвидността, която осигурява незабавен достъп до средствата. Такива инструменти са депозитите, валутната търговия, криптовалутите, договорните фондове. Но ликвидността намалява доходността.

Анализът на Impulse Growth на печелившите български договорни фондове показва, че от създаването им, тяхната средна годишна доходност е около 2.3% годишно, независимо дали инвестират в акции или облигации. Обичайно, между 10% и 40% от активите на договорните фондове са кеш или кешоподобни активи. По този начин, инвеститорите имат бърз достъп до тях, но за сметка на това плащат за съхранението им между 2% и 3% годишно.

Кои са участниците в тази икономическа среда и къде има потенциал за висока доходност?

Анализите показват, че компаниите, които са управлявани от създателите си, носят четири пъти по-висока стойност на акционерите си в сравнение с управляваните от наети мениджъри. Но голям проблем за бързорастящите иновативни компании са управлението на бизнес процесите,  а често и високите оперативни разходи. Проблемите забавят, а понякога и буквално спират развитието им. 

Подходът – Impulse Growth за висока доходност

IMPETUS Capital, чрез инструмента Impulse Growth инвестира рано в растящи, насочени към експор