Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Новият клиент на Storied Data – Европейската ипотечна федерация (EMF) представя своите интерактивни доклади на предстоящото събитие “Housing The NextGeneration”

По време на предстоящото виртуално събитие “Housing The NextGeneration”,  Европейската ипотечна федерация (EMF) ще представи своите нови интерактивни доклади, създадени с платформата на Storied Data. С тяхна помощ организацията вярва, че ще има възможността да предостави едно по-дълбоко разбиране и анализ на данните в областта на ипотечните кредити и жилищните пазари. Събитието ще се проведе […]

Абонирай се и научи пръв за най-новите ни услуги

Tapline е немска онлайн платформа, която позволява на SaaS компаниите да търгуват своите бъдещи печалби срещу авансово и не-конвертируемо финансиране т.е. компаниите не трябват отстъпват дялове и акции в дружествата си, за да разширят бизнеса си.

Tapline решава значим и болезнен проблем за растящите компании. Тя ги финансира в критичния период между ру