Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Акционерите на Bianor одобриха два класа директори, обратно изкупуване и акции за служителите

По време на състоялото се на 14 май 2024 г. извънредно общо събрание акционерите на Bianor (BNR / 5BI) са одобрили въвеждане на структура на управление с два класа директори, увеличение капитала на компанията със служителски акции и провеждане на обратно изкупуване. Дружеството е първото от листнатите на “Българска фондова борса” АД (БФБ), което въвежда […]

Bianor привлече над 20 млн. лв. през Българска Фондова Борса

“Бианор Холдинг” АД (BNR / 5BI) реализира първично публично предлагане на Българска фондова борса, с което увеличи капитала си с над 20 млн.лв. Общото количество на записаните акции е 5 414 619, а емисионната стойност на брой е 3,70 лв. Това е второто успешно набиране на капитал от Bianor за по-малко от 1 година. Близо 200 […]

Bianor планува структурни промени и обратно изкупуване на акции

На 14 май в София се организира извънредно общо събрание на ИТ компанията Bianor. Дружеството предвижда обратно изкупуване на собствени акции и приемане на План за насърчаване на служителите за участие в капитала на дружеството. Ще бъде разгледано и предложението за структурни промени в съвета на директорите, въвеждайки два класа директори (клас А и клас […]

Абонирай се и научи пръв за най-новите ни услуги