Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Bianor влиза в индекса на четиридесетте най-ликвидни компании на БФБ

На заседанието си от 07.03.2024 г., Съветът на директорите на Българската фондова борса взе решение Bianor (БФБ: BNR), групата високотехнологични компании, част от портфолиото на Impulse Growth, да стане част от индекса BGBX40, в който са включени четиридесетте най-ликвидни компании на борсата. Тази стъпка е важна за компанията и е резултат от нейния непрекъснат растеж и усилия през годините.

В началото на текущата година, Bianor бяха отличени от Българската фондова борса за компанията с най-голям процентен ръст на инвеститорския интерес за 2023 година. Това отличие дойде след успешния преход на акциите на компанията от алтернативен пазар към oсновен пазар през септември 2023 г.

Изпълнителният директор на Bianor, Коста Йорданов, изрази своето удовлетворение от признанието на усилията на компанията за развитие и увеличение на бизнеса, което се отразява и на ликвидността на акциите. Йорданов също така разкри планове за бъдещо сътрудничество с маркетмейкър, с очакванията това да допринесе за допълнително увеличение на ликвидността на акциите.

Между 2018 и 2022 г., Bianor постига средногодишен органичен ръст от 27%. Bianor реализира ръст от 2,5 пъти на консолидираните приходи от клиенти за четвъртото тримесечие на 2023 година до 3,5 млн. лева спрямо 1,4 млн. лева за същия период на предходната година. Резултатът е комбинация от органичен ръст на бизнеса и от консолидацията на дейността на придобитите през миналата година дружества ITIDO, Databreathe, GotoAdmins и Bulbera. Резултатите на последните две е отразена само частично в отчета за тримесечието, тъй като консолидацията на техните финансови показатели започва от месец декември 2023 година.

Компанията също така обяви, че Комисията за финансов надзор (КФН) е одобрила Проспекта за първично публично предлагане, както и детайлите за планираното увеличение на капитала на Bianor с размер от 6 875 514 лева до 12 358 327 лева. Това увеличение ще бъде осъществено чрез емитиране на 5 482 813 нови обикновени безналични акции, всяка от които с право на глас и номинална стойност от 1 лев, при емисионна цена от 3.70 лева за акция.

Bianor обединява група високотехнологични растящи компании–GotoAdmins, ITIDO, Bianor Services, Databreathe и Bulbera. Холдингът разработва специализирани софтуерни решения за водещи корпорации в Северна Америка и Западна Европа от отбранителната, телекомуникационната, технологичната и медийната индустрия, както и за обществения сектор. Компаниите са с интегрирани управленски и бизнес процеси в рамките на Bianor. Bianor е част от портфолиото на Impulse Growth от 2023 г. 

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Подобни статии