Разгледай новата ни Академия за Лични Финанси и се включи

Bianor набира 20 млн. лева за растеж

Bianor (БФБ: BNR), групата високотехнологични компании, част от портфолиото на Impulse Growth, стартира официално процедура за увеличение на капитала на 07.03.2024 г.

Капиталът на bianor се увеличава от 6 875 514 лева до 12 358 327 лева, чрез издаване на 5 482 813 броя обикновени безналични акции с право на глас и с единична номинална стойност от 1 лев. Капиталът ще бъде увеличен само ако бъдат записани и платени най-малко 360 000 акции с номинална стойност от 1 лев и емисионна стойност от 3,70 лева всяка една. 

График на първичното публично предлагане


07.03.2024 г. – Публикуване на Проспект
07.03.2024 г. – Оповестяване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т, ал. 1 ЗППЦК на интернет страницата www.x3news.com, както и на интернет страниците на Емитента и на упълномощения инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз” АД www.sis.bg.
19.03.2024 г. –  Начална дата за търговия на правата на борсата
28.03.2024 г. – Крайна дата за търговия на правата на борсата
19.03.2024 г. – Начална дата за прехвърляне на правата
02.04.2024 г. – Крайна дата за прехвърляне на правата
04.04.2024 г. – Дата на аукциона по чл. 112б, ал. 7 от ЗППЦК
19.03.2024 г. – Начална дата за записване на акции от увеличението
10.04.2024 г. – Крайна дата за записване на акции от увеличението

За повече информация, прочетете съобщението и проспекта за Първичното публично предлагане, публикувани на сайта на bianor.

Последната дата за сключване на сделки с акции на bianor на Българска фондова борса (БФБ), в резултат на които приобретателят има право да участва в увеличението на капитала, е 12.03.2024 г. (вторник).

Bianor обединява група високотехнологични компании за специализирани софтуерни решения–GotoAdmins, ITIDO, Bianor Services, Databreathe и Bulbera. Всяка от тях допринася за стратегията за успешно развитие на холдинга със специфичните си умения и обособена клиентска база.

Основните клиенти на bianor са в областта на медиите, телекомуникациите и отбранителната индустрия. Основните продукти и услуги, които холдингът предлага, са стрийминг на данни, изкуствен интелект (AI), машинно обучение, облачни услуги, както и дигитална трансформация.

През последните 10 години, bianor се налага като надежден доставчик на софтуерни решения в отбранителната индустрия, работейки с клиенти като Northrop-Grumman. В резултат на това, успеваемостта на bianor при кандидатстване за нови проекти в сферата е над 90%, сподели Кабакчиев.

Между 2018 и 2022 г., bianor постига средногодишен органичен ръст от 27%. Bianor реализира ръст от 2,5 пъти на консолидираните приходи от клиенти за четвъртото тримесечие на 2023 година до 3,5 млн. лева спрямо 1,4 млн. лева за същия период на предходната година. Резултатът е комбинация от органичен ръст на бизнеса и от консолидацията на дейността на придобитите през миналата година дружества ITIDO, Databreathe, GotoAdmins и Bulbera. Резултатите на последните две е отразена само частично в отчета за тримесечието, тъй като консолидацията на техните финансови показатели започва от месец декември 2023 година.

“Разширяването на групата води до очаквания значителен ръст на приходите и възможност да работим по по-големи и стратегически за нашите клиенти проекти,” сподели Коста Йорданов, изпълнителен директор на bianor. “Работим активно както по нови сделки за последващо разширяване на групата, така и по оптимизиране на работата на компаниите, включително изграждането на по-ефективен общ търговски отдел и по консолидация и оптимизиране на някои дублиращи се административни и офис ра