Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Bianor е акция на седмицата!

Акциите на “Бианор Холдинг” (Bianor, BNR), част от портфолиото на Impulse Growth, бяха отличени като “акция на седмицата” от специализираното издание за бизнес и финанси investor.bg. От началото на годината, Investor.bg отличиха като “акция на седмицата” Impulse Growth през април и Shelly Group през март. 

От изданието отбелязват, че Комисията за финансов надзор (КФН) е вписала акциите от увеличението на капитала на Bianor в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа. Емисията е в размер на 5 414 619 броя обикновени, безналични, поименни акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 3,70 лева всяка.

След като успешно осъществи първичното публично предлагане през април, Bianor привлече над 20 млн. лева. 

След обявяването на резултатите от увеличението на капитала, Bianor обяви, че TrillerNet, в която  Bianor притежава дялове, е сключила договор за сливане с публичната компания AGBA Group Holding Limited, която се търгува на NASDAQ, пише Investor.bg. Стойността на групата от компании след сливането се оценява на 4 млрд. долара. 

При успешно финализиране на сделката се очаква дяловете на Bianor в TrillerNet да бъдат заменени срещу 1 204 668 броя обикновени акции на AGBA (около  0,24% от капитала на компанията).

Договорът за сливане задължава Bianor да запазят акциите в период от 165 дни след приключването на сделката.

След като през 2021 г. Bianor продаде дела си в стрийминг услугата за спортни събития FITE за 7.5 млн. долара на американската компания TrillerNet, компанията продължава да използва изградения си “ноу-хау” в областта и работи успешно с телекомуникационни и медийни компании, като предоставя видео решения и софтуер за “set-top boxes” (домашните устройства за дигитална телевизия). 

След успешното увеличение на капитала, Bianor ще продължи да търси нови компании, които да допринесат за допълнителното разрастване на групата, каза Коста Йорданов, съосновател и изпълнителен директор на холдинга, през април. 

Investor.bg припомня, че през последната година акциите на Bianor поскъпват с близо 70%, а в последния месец – с почти 22%. Пазарната капитализация на дружеството възлиза на почти 62,1 млн. лева.

През изминалия месец, Bianor (BNR / 5BI) реализира първично публично предлагане на Българска фондова борса, с което увеличи капитала си с над 20 млн. лв. Общото количество на записаните акции е 5 414 619, а емисионната стойност на брой е 3,70 лв. Това е второто успешно набиране на капитал от Bianor за по-малко от 1 година.

Очаква се след увеличението на капитала, тя да надхвърли 50 млн. лева при текущата цена на акциите. Това поставя Bianor сред най-големите ИТ компании, които се търгуват на Българска фондова борса.

Bianor обединява група високотехнологични растящи компании–GotoAdmins, ITIDO, Bianor Services, Databreathe и Bulbera. Холдингът разработва специализирани софтуерни решения за водещи корпорации в Северна Америка и Западна Европа от отбранителната, телекомуникационната, технологичната и медийната индустрия, както и за обществения сектор. Компаниите са с интегрирани управленски и бизнес процеси в рамките на Bianor. Bianor е част от портфолиото на Impulse Growth от 2023 г.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.