Разгледай новата ни Академия за Лични Финанси и се включи

Как Bianor поставя България на картата на иновациите в отбраната?

Тошко Пунчев, Директор “Отбранителни решения” в “Бианор сървисиз” (БФБ: BNR), разговаря с Христо Николов, водещ на предаването “Бизнес старт” на Bloomberg TV Bulgaria, за последните развития в сферата на отбранителната индустрия и нуждата от иновации, за да може Европа да осигури своята сигурност.

“Европа трябва да наваксва своето изоставане в областта както на отбранителното производство, така и на отбранителните иновации. Уроците от войната в Украйна показват много бърза промяна в начина на използване на въоръжените системи–навлизане на нови и отпадане на стари,” коментира Пунчев. 

Войната в Украйна се води с комбинация от стандартни въоръжени системи от времето на Втората световна война и новости като дронове, заглушаване, каза Пунчев. Много от дроновете, които са се използвали до преди една година вече не са в употреба заради изключително ефективното радиоелектронно противодействие.  

Според Пунчев, военнопромишления комплекс в страните от НАТО и ЕС в следващите години ще се развива и чрез бързо внедряване на иновации и чрез разширяване на съществуващи производствени мощности. Целта на растящите военни бюджети е трансформирането на отбраната на национално и наднационално ниво. Ако в момента внедряваме актуални системи, след 10 години те вече ще са остаряли заради бързото развитие в системите, които се използват на бойното поле, предупреждава Пунчев. 

Пунчев препоръча на компаниите от българската отбранителна индустрия да се ориентират към сътрудничество чрез Европейския фонд за отбрана–фондът на ЕС за инвестиции в изследователска дейност в областта на отбранителната индустрия.  През 2023 г., Bianor сключи договори за три нови многогодишни проекта с Фонда. 

Два от настоящите проекти използват AI за ранно откриване и превенция на кибератаки, както и обучение на оскъдни данни за взимане на решения при военни действия. Bianor участва и в програма за проектиране на радиоелектронен блок за електронна борба, който ще бъде монтиран на изтребители, дронове и сухопътни средства. 

НАТО също има две инициативи за насърчаване на иновациите в сферата на отбраната–иновационният фонд на НАТО, който стартира тази година и програмата DIANA–акселератор на стартъпи от отбранителната индустрия.

Предимство за българските компании от отбранителната индустрия, които нямат голям мащаб, е изискването на програмите на НАТО и ЕС за минимум 30% участие на Малки и средни предприятия в проектите, които финансират. 

Пунчев отбеляза като недостатък недостатъчната популяризация на програмите за подкрепа на иновации в отбранителната индустрия в България. Правителството следва да играе ключова роля в осигуряването на информация, дипломатическа подкрепа и инфраструктура за отбранителната индустрия. 

Bianor обединява група високотехнологични растящи компании–GotoAdmins, ITIDO, Bianor Services, Databreathe и Bulbera. Холдингът разработва специализирани софтуерни решения за водещи корпорации в Северна Америка и Западна Европа от отбранителната, телекомуникационната, технологичната и медийната индустрия, както и за обществения сектор. Компаниите са с интегрирани управленски и бизнес процеси в рамките на Bianor. Bianor е част от портфолиото на Impulse Growth от 2023 г. 

През последните пет години, Bianor постига средногодишен органичен ръст от 27%, като приходите ѝ нарастват от 2,137 млн. лева за 2018 г. до 5,665 млн. лева за 2022 г. За третото тримесечие на 2023 година, проформа ко