Boleron излиза на пазара за растеж BEAM

Как Bianor поставя България на картата на иновациите в отбраната?

Тошко Пунчев, Директор “Отбранителни решения” в “Бианор сървисиз” (БФБ: BNR), разговаря с Христо Николов, водещ на предаването “Бизнес старт” на Bloomberg TV Bulgaria, за последните развития в сферата на отбранителната индустрия и нуждата от иновации, за да може Европа да осигури своята сигурност.

“Европа трябва да наваксва своето изоставане в областта както на отбранителното производство, така и на отбранителните иновации. Уроците от войната в Украйна показват много бърза промяна в начина на използване на въоръжените системи–навлизане на нови и отпадане на стари,” коментира Пунчев. 

Войната в Украйна се води с комбинация от стандартни въоръжени системи от времето на Втората световна война и новости като дронове, заглушаване, каза Пунчев. Много от дроновете, които са се използвали до преди една година вече не са в употреба заради изключително ефективното радиоелектронно противодействие.  

Според Пунчев, военнопромишления комплекс в страните от НАТО и ЕС в следващите години ще се развива и чрез бързо внедряване на иновации и чрез разширяване на съществуващи производствени мощности. Целта на растящите военни бюджети е трансформирането на отбраната на национално и наднационално ниво. Ако в момента внедряваме актуални системи, след 10 години те вече ще са остаряли заради бързото развитие в системите, които се използват на бойното поле, предупреждава Пунчев. 

Пунчев препоръча на компаниите от българската отбранителна индустрия да се ориентират към сътрудничество чрез Европейския фонд за отбрана–фондът на ЕС за инвестиции в изследователска дейност в областта на отбранителната индустрия.  През 2023 г., Bianor сключи договори за три нови многогодишни проекта с Фонда. 

Два от настоящите проекти използват AI за ранно откриване и превенция на кибератаки, както и обучение на оскъдни данни за взимане на решения при военни действия. Bianor участва и в програма за проектиране на радиоелектронен блок за електронна борба, който ще бъде монтиран на изтребители, дронове и сухопътни средства. 

НАТО също има две инициативи за насърчаване на иновациите в сферата на отбраната–иновационният фонд на НАТО, който стартира тази година и програмата DIANA–акселератор на стартъпи от отбранителната индустрия.

Предимство за българските компании от отбранителната индустрия, които нямат голям мащаб, е изискването на програмите на НАТО и ЕС за минимум 30% участие на Малки и средни предприятия в проектите, които финансират. 

Пунчев отбеляза като недостатък недостатъчната популяризация на програмите за подкрепа на иновации в отбранителната индустрия в България. Правителството следва да играе ключова роля в осигуряването на информация, дипломатическа подкрепа и инфраструктура за отбранителната индустрия. 

Bianor обединява група високотехнологични растящи компании–GotoAdmins, ITIDO, Bianor Services, Databreathe и Bulbera. Холдингът разработва специализирани софтуерни решения за водещи корпорации в Северна Америка и Западна Европа от отбранителната, телекомуникационната, технологичната и медийната индустрия, както и за обществения сектор. Компаниите са с интегрирани управленски и бизнес процеси в рамките на Bianor. Bianor е част от портфолиото на Impulse Growth от 2023 г. 

През последните пет години, Bianor постига средногодишен органичен ръст от 27%, като приходите ѝ нарастват от 2,137 млн. лева за 2018 г. до 5,665 млн. лева за 2022 г. За третото тримесечие на 2023 година, проформа консолидираните приходи нарастват 3,1 пъти спрямо същия период през 2022 г. Те включват и резултатите на придобитите през юни ITIDO и Databreathe, както и на GotoAdmins, която Bianor придоби през септември.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Подобни статии