Impulse GROWTH стартира емисия на варанти

Impulse Growth с най-висок ръст на акциите си от компаниите на пазар BEAM от началото на 2023 г.

Акциите на Impulse Growth (ИмПулс I АД) имат най-висок ръст от компаниите, търгувани на пазар BEAM на Българска фондова борса от началото на 2023 г., предава Darik Business Review. Impulse Growth записва увеличение с 10,29%, като цената на акцията на компанията е 1,125 лв. Общо 14 бързоразвиващи се публични компании се търгуват на пазар BEAM на Българска фондова борса.

Пазар за растеж

Пазарът за растеж на малки и със средна капитализация компании BEAM е специален пазар, организиран от Българска фондова борса. Основната му цел е да осигури на компаниите  възможност за набиране на капитал при по-облекчени условия в сравнение с регулирания пазар. В същото време те получават сходни предимства. На пазар BEAM компаниите могат да набират средства от широк кръг инвеститори – индивидуални, рискови инвеститори, бизнес ангели, физически и юридически лица. Съществуват ограничения за пенсионните фондове, тъй като те могат да купуват акции само от регулиран пазар. Пазарът дава възможност на индивидуални непрофесионални инвеститори да купят акции от иновативни бързоразвиващи се стартъпи, само чрез сключване на договор с лицензиран инвестиционен посредник.

Пазар BEAM съществува от 2018 г., а до първото първично публично предлагане на акции (IPO) минават близо три години. BIODIT, която е и част от портфолиото на Impulse Growth, е първата компания, която успя да набере около 1 млн. лв. от инвеститорите на пазар BEAM през януари 2021 г. От тогава още 13 компании от различни сектори успяха да наберат средства чрез пазара на стойност над 43 млн. лв.

През лятото на 2021 г. БФБ промени и правилата за аукционите на BEAM, което гарантира пропорционално разпределение на новите акции сред всички участници. Практиката при първите IPO показа, че се изкупуваха акции в големи пакети, което оставяше много от индивидуалните инвеститори извън играта. През юни 2022 беше прието вдигане на прага на пазар BEAM от 3 на 8 млн. евро след значителни усилия положени от екипа на Impulse Growth и BESCO.

Първично публично предлагане на ИмПулс I АД

Impulse Growth (ИмПулс I АД) реализира своето IPO през юли 2021 г. Компанията успя да набере средства до тавана на BEAM пазара, тогава 3 млн. евро. Данните показват, че акциите на Impulse Growth са едни от най-ликвидните на Българска фондова борса въобще. Близо 53% от акциите на дружеството са изтъргувани повторно в последната една година на борсата. За сравнение този процент при една от най-големите компании, търгувани на Българска фондова борса, Софарма е 12%.

Сподели

Стани част от успеха

Благодарение на Impulse Growth – платформата за непрофесионални инвеститори на IMPETUS Capital, днес всеки има достъп до балансиран портфейл от дивидентски и иновативни, бързорастящи компании и може да стане част от успеха на най-бързо растящите иновативни компании на България.

Подобни статии